Sihirli kare

her satır, sütun ve ana köşegenlerin toplamı eşittir

boyutlu () öyle bir kare matris düşünün ki istenilen satır, sütun ve köşegenler boyunca elemanların toplamı sabit olsun. Bu sabite sihirli sabit denir.[1]

3. dereceden bir sihirli karede; satır, sütun ve köşegen elemanlarının toplamı 15'tir.

Matris, elemanlarını; değerlerini tekrarlamamak koşulu ile kümesinden almaktadır.

Verilen n sayısına göre, sihirli sabit:

formülü ile hesaplanır. Örneğin için sihirli sabit: olacaktır. Yan tarafta 3. dereceden bir sihirli kare verilmiştir.

TarihçeDeğiştir

 • Sihirli kareler M.Ö 2200 yıllarından beri bilinmektedir.
 • Çin'de astroloji, fal bakma, felsefi yorumlama, doğa olayları ve insan davranışları dahil olmak üzere değişik çalışma alanlarında kullanılmıştır.
 • 9. ve 10. yüzyılda, sihirli karelerin matematiksel özelliklerinin, Arap dillerinin konuşulduğu yerlerde çoktan geliştirilmiş olduğu görülmektedir.
 • 15. yüzyıl boyunca Avrupalılar fal, simya ve astroloji ile sihirli kareleri ilişkilendirmeye çalışmışlardır.
 • 18. yüzyılda, Batı Afrika'da bu karelerin manevi bir önemi vardı. Bu kareler elbiseler, maskeler ve dinî sanat eserlerinin üzerine işlenmiştir.
 • 19. yüzyılın sonlarında matematikçiler sihirli kareleri olasılık ve analiz problemlerinde uygulamaya başlamışlardır.

Uygulama AlanlarıDeğiştir

Sihirli Kare OluşturmaDeğiştir

Sihirli Kare probleminin çözümüne ilişkin nasıl bir yaklaşım izlenmelidir? Bir bilgisayar programında, döngüler içinde bütün eleman değerlerinin denenmesi oldukça ilkel bir yaklaşımdır. Örneğin, deneme-yanılma yöntemi ile değerlendirilecek durum sayısı, aşağıda gösterilen çizelgedeki gibi olur:

Karenin Derecesi (n) Değerlendirilecek durum sayısı (n2!)
3  3.6 x 105
4 2.1 x 1012
5 1.5 x 1025
6 3.7 x 1041
7 6.1 x 1062

  için çözüm neredeyse imkânsızlaşır. Bu durumda, ne teknolojiye ne de programlama dillerine güvenmek çıkış yolu değildir. Öyle ise, sezgisel yöntemlerin kullanılması kaçınılmazdır.

Problem genel olarak aşağıdaki durumlar için çözümler içerir:

 • Tek dereceli kareler (n=3, 5, 7, ...)
 • Çift dereceli kareler
 1. Tek-Çift: ikiye bölündüğünde tek sayı elde edilen kareler (n = 6, 10, 14, ...)
 2. Çift-Çift: ikiye bölündüğünde çift sayı elde edilen kareler (n = 4, 8, 12, ...)

Abiyev'in Sihirli KaresiDeğiştir

Prof. Dr. Asker Ali Abiyev 1996 yılında kendi adını verdiği algoritması için, "Sayılı Sihirli Karelerin Doğal Şifresi" adlı bir kitap hazırlayıp bilim camiasına sunmuştur. 1997 yılında Barselona'da "Batı Matematik Konferansı"nda ünlü matematikçilere sunmuş ve büyük ilgi toplamıştır. Abiyev'in algoritması ile, istenilen sayılardan (tam sayı, gerçel sayı, karmaşık sayı) istenilen dereceden (n -> oo) Sihirli Kare oluşturmak mümkündür.

Abiyev'in Algoritması'na göre önceklikle her biri n elemanlı alfa, beta, gamma ve delta adında 4 tip aritmetik dizi tanımlanıp, her dizi için bir renk tayin edilir:

Dizi Artım (ortak fark) Renk
alfa +1  
beta +n  
gamma -1  
Delta -n  

Sonra sihirli kareye sayılar, her bir çerçeve için aşağıdaki algoritma ile, yerleştirilir:

n karenin derecesini ve c karenin çerçeve numarasını göstermek üzere:

c=1 den n/2 ye kadar

  alfa dizisini (c-1)(n+1)+1 den, diğer dizileri (beta, gamma, delta) bir önceki dizinin son elemanındaki sayıdan başlat.

Örneğin: Sihirli Karenin 1. çerçevesine ait dizi elemanları şöyle olacaktır:

Alfa dizisi: 1, 2, ..., n Beta dizisi: n, 2n, 3n, ..., n2 Gamma dizisi: n2, n2-1, ..., n2-(n-1) Delta dizisi: n2-(n-1)-n, n2-(n-1)-2n, ..., 1

  Her bir dizinin elemanı Euler Devri ile (c'inci) çerçeveye yerleştir.

Bir sonraki iç çerçeve geç

Bu algoritma ile oluşturulmuş, 7. ve 10. ve dereceden sihirli kareler şöyledir:


7inci derecenden sihirli kare

26 20 14 1 44 38 32
34 28 15 9 3 46 40
42 29 23 17 11 5 48
43 37 31 25 19 13 7
2 45 39 33 27 21 8
10 4 47 41 35 22 16
18 12 6 49 36 30 24

10uncu derecenden sihirli kare:

<TD WIDTH="40" HEIGHT="40" ALIGN="Center" BgColor=silver BACKGROUND="http://www1.gantep.edu.tr/~bingul/seminar/sihirli-kare/images/1.gif[ölü/kırık bağlantı]">1 <TD WIDTH="40" HEIGHT="40" ALIGN="Center" BgColor=silver BACKGROUND="http://www1.gantep.edu.tr/~bingul/seminar/sihirli-kare/images/3.gif[ölü/kırık bağlantı]">64
92 8 94 95 6 97 3 99 10
90 12 83 17 85 86 14 88 19 11
21 79 23 74 26 75 77 28 22 80
70 32 68 34 65 66 37 33 69 31
41 49 58 57 56 55 44 53 42 50
60 59 43 47 46 45 54 48 52 51
40 62 38 36 35 67 63 39 61
71 29 73 27 76 25 24 78 72 30
20 82 18 84 15 16 87 13 89 81
91 9 93 7 5 96 4 98 2 100


Abiyev'in Sihirli Karesi Sihirli Sabit'in dışında, diğer algoritmalarda bulunmayan, birçok sihirler (değişmezler, simetriler) içermektedir. Örneğin: denge. Bu algoritmayla yazılan bir Sihirli Kare'deki her bir eleman yerine (bulunduğu koordinatta) sayı değeri kadar aynı birimden kütle konduğunda, sistemin kütle merkezi karenin tam ortası olmaktadır. Lütfen deneyin ve görün! Bu yüzden, bu algoritma ile yazılan sihirli kareye, sayıların dengeli dağılımından dolayı, Dengeli Karede denebilir.

Ayrıca bakınızDeğiştir

8. Dereceden Franklin karesi

KaynakçaDeğiştir

 1. ^ "Magic Square 5 Temmuz 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi." Onkar Singh, The Wolfram Demonstrations Project.

Dış bağlantılarDeğiştir