Ren

İsviçre Alplerinde doğup Rotterdam'da denize dökülen bir nehir
(Rhine sayfasından yönlendirildi)

Ren Nehri (LatinceRhenus, Reto RomancaRein, AlmancaRhein, Fransızcale Rhin, İtalyancaReno, FelemenkçeRijn), İsviçre Alplerinde başlayıp, Lihtenştayn ve Fransa sınırlarından Almanya ve Hollanda topraklarından geçtikten sonra Rotterdam'da Kuzey Denizi’ne dökülen 1230 km uzunluğuyla Batı Avrupa’nın en önemli nehirlerinden biri. 883 km'si gemi ulaşımına elverişli olan bu nehrin kolları ile birlikte kapladığı alan 185.000 km²dir. Almanya içerisindeki en büyük kolları Mosel, Main ve Neckar'dır.

Ren nehri
Avrupa'nın en önemli nehirlerinden Ren nehri
Avrupa'nın en önemli nehirlerinden Ren nehri
Konum
Ülke(ler) İsviçre, Lihtenştayn, Avusturya,
Almanya, Fransa, ve Hollanda
Genel bilgiler
Kaynak İsviçre
Kaynak rakımı 2.600 m
Ağız Kuzey Denizi
Uzunluk 1.230 km
Havza alanı 185.000 km²
Ren Nehri (Assmannshausen / Rüdesheim 2008)
Nehrin Almanya'dan geçen kısmı

Ren nehrinin düzenlenmesiDeğiştir

Günümüzdeki Ren Nehri ile antik çağlardaki Ren Nehri arasında muazzam farklar vardır. Antik Çağ'daki Ren Nehri çok fazla küçük kollara sahipti. Nehir çevresinde alana yayılan bu kollar, Karlsruhe yakınları 3 kilometreye varan sığ bir genişliğe ulaşmaktaydı. Öte yandan birçok noktada menderes şeklinde adeta bir yılan formunda akmakta olan nehir, su taşıtı seyahati açısından hiç elverişli değildi. Nehrin bölüm bölüm ulaştığı bu sığ genişlik, su seviyesinin düştüğü zamanlarda ağır su taşıtlarının seyrüseferini engellemekteydi. Bunun dışında nehir limanları sürekli nemli ve mevsimine göre çamurlu bölgelerden oluşmaktaydı. Bu şartlar altında antik çağda nehrin kontrolü sadece kuleler ve kaleler ile mümkün değil, nehirde bizzat dolaşan ek gemiler gerektirmekteydi. 1817-1876 yılları arasında nehri daha güvenli bir biçimde su taşıtı seyahatine açmak üzere nehir yatakları radikal bir biçimde düzenlenmiş ve düzleştirilmiştir.

Ren Nehrı akış istikametiDeğiştir

Ren'in başlıca iki kolu İsviçre yakınlarındaki Chur yakınlarında birleşip derin ve dar bir vadi boyunca sel gibi hızla kuzeydoğuya akarak Konstanz Gölü'ne girer. Konstanz Gölü'nün batısından çıkıp Basel'e doğru ilerleyen Ren, Schaffhausen'deki Ren Çağlayanı'na 25 metre yükseklikten dökülür. Daha sonra güneyden gelen Aare Nehri'yle birleşir. Ren Nehri Konstanz Gölü ile Basel arasında İsviçre-Almanya Federal Cumhuriyeti sınırını çizer.

Basel'de kuzeye yönelen Ren, buğday, şerbetçiotu, şeker pancarı ve tütün yetiştirilen geniş ve bereketli bir vadide akar. Batısında Fransa'nın Voj Dağları, doğusunda ise iğne yapraklılarla donanmış yamaçlarıyla Kara Orman yükselir. Daha kuzeyde ise, her ikisi de doğudan gelen Neckar ve Main Nehrileri Ren'le birleşir.

Mainz'de Main Nehri'ni aldıktan sonra Ren 130 km boyunca çok dar bir vadide dik ve sarp yamaçların arasından akar. Vadinin doğu yakasını 113 metre yüksekliğinde ve hemen hemen dikine yükselen Lorelei Kayası oluşturur. Burada en derin noktasına ulaşan Ren, vadinin 115 metrelik genişliğinin tümünü kaplar. Lorelei Kayası adını, burada yaşadığına ve güzel sesiyle denizcileri baştan çıkararak teknelerinin batmasına yol açtığına inanılan denizkızı Lorelei'den almıştır. Koblenz'de, şaraplarıyla ünlü vadisiyle tanınan Mosel Nehri Ren'e katılır. Mainz'de başlayan derin vadi Bonn'da biter ve Aşağı Ren'in başladığı Köln' de nehir ovaları sular.

Ren Nehri, büyük bir kent olan Düsseldorf'ta Ruhr Bölgesi'ne girer. Nehrin doğu yakasında yer alan bu bölgede madenciliği ve fabrikalarıyla ünlü kentler bulunur.

Hollanda sınırından geçerken Ren'in genişliği 1 kilometreyi bulur. Gerçekte Hollanda'nın bütün topraklarını Aşağı Ren akaçlamaktadır. Hollanda nehrin Kuzey Denizi'ne ulaşan küçük kanallarını çoğunu bloke ettiğinden, Ren'in sularının önemli bir bölümü Waal Nehri, çok azı Lek Nehri ve dikkate alınmayacak kadarı da IJssel Nehri aracılığıyla denize ulaşır.

Lek'in ağzının yakınlarında, Avrupa'nın en büyük limanı olan Rotterdam yer alır. Waal Nehri güneyden gelen Meuse Nehri'yle birleşip Hollanda topraklarında aktıktan sonra Kuzey Denizine ulaşır.

Avrupa'da denizden uzak en büyük liman olan Duisburg, çok önemli bir ticaret yolu olan Ren'in üzerindedir. Duisburg'dan nehrin hem aşağı, hem de yukarı kesimlerine demir cevheri, tahıl, petrol, kömür ve sanayii ürünleri gönderilir. Yük gemileri nehir yakınlarındaki ikinci büyük liman olan Mannheim'a ürün getirip götürür. Büyük mavnalar Strazburg'a, daha küçükleri ise Basel'e kadar yol alabilmektedir. Kışın donma olduğunda Ren, trafiğe kapatılır.

Kıyılardaki sanayi ve kimyasal atıklarla sularındaki yoğun trafik, Ren'i 1970'lerden sonra bir hayli kirletmiş olsalar da, meydana gelen kirlenme, ülkelerin ortak çabalarıyla en aza indirilmeye, hatta tümden giderilmeye çalışılmaktadır.

Ayrıca bakınızDeğiştir