Nehir ağzı

bir nehrin sonu
Ebro'nun Akdeniz'e döküldüğü yerdeki ağzı.

Nehir ağzı, bir nehir ile nehrin döküldüğü su kütlesinin birleştiği yerdir. Nehir ağızlarında tortulanma biriktiği durumlarda delta, kıyı oku, sığlık gibi coğrafi oluşumlara rastlanmaktadır.

Dış bağlantılarDüzenle