Nehir ağzı

bir nehrin sonu

Nehir ağzı, bir nehir ile nehrin döküldüğü su kütlesinin birleştiği yerdir. Nehir ağızlarında tortulanma biriktiği durumlarda delta, kıyı oku, sığlık gibi coğrafi oluşumlara rastlanmaktadır.

Ebro'nun Akdeniz'e döküldüğü yerdeki ağzı.

Dış bağlantılar değiştir