Yarı askerî

Paramiliter
(Paramiliter sayfasından yönlendirildi)

Bir yarı askerî ya da paramiliter güç, işlev ve örgütlenme olarak askerî ancak düzensiz gönüllülerden oluşan devletçe desteklenen bir tür yapı. Terim Yunanca harici anlamına gelen para ve asker anlamına gelen militer sözcüklerinden türemiştir.

Hindistan'ın yarı askeri gücüne mensup bir asker.

Ayrıca bakınızDüzenle