Muharebe

savaşta yapılan çarpışmalardan her bir

Muharebe, iki veya daha fazla sayıda ordunun birbirlerine askerî açıdan üstün gelmek üzere belirli bir süre ve askerî güç kullanarak yaptıkları çatışma. Muharebeler savaşlara göre süre ve kapsam bakımından daha sınırlıdır ve genellikle uzun süreli bir savaşı meydana getiren çatışmalardan biridir.[1] Bir savaş tek bir muharebeden oluşabileceği gibi çok sayıda muharebeden de oluşabilir.

Ion G. Brown tarafından Çanakkale Savaşı'nın 75.yılına özel olarak yapılmış olan bir resim.
Conk Bayırı Muharebesi

Kaynakça değiştir

  1. ^ "muharebe." Güncel Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu. Erişim: 29 Ocak 2015