Muharebe

Muharebe, iki veya daha fazla sayıda ordunun birbirlerine askeri açıdan üstün gelmek üzere belirli bir süre ve askeri güç kullanarak yaptıkları çatışma. Muharebeler savaşlara göre süre ve kapsam bakımından daha sınırlıdır ve genellikle uzun süreli bir savaşı meydana getiren çatışmalardan biridir.[1] Bir savaş tek bir muharebeden oluşabileceği gibi çok sayıda muharebeden de oluşabilir.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ "muharebe." Güncel Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu. Erişim: 29 Ocak 2015