Müteahhit

Wikimedia anlam ayrımı sayfası

Müteahhit veya Yüklenici veya Üstenci sözleşme ve kontrat ile yüklenilen işi veya projeyi gerekli yöntemle temin ve tamamlamayı tahahhüt eden özel veya tüzel kişiye verilen addır. Ancak müteahhit kavramı daha çok inşaatı yapan özel veya tüzel kişilerle özdeşleştirilmektedir. Terim aşağıdakileri ifade edebilir:

İşletme rolleriDüzenle

  • Savunma müteahhidi, hükümete silah veya askeri eşya sağlayan silah endüstrisi
  • Genel yüklenici, bir binanın ya da başka bir tesisin inşaatından sorumlu bir kişi ya da kuruluş
  • Devlet yüklenicisi, devlet için mal veya hizmet üreten özel bir şirket
  • Bir sözleşmede belirtilen şartlar altında başka bir işletmeye mal veya hizmet sağlayan bağımsız yüklenici.
  • Özel askeri şirket, askeri nitelikteki hizmetleri sağlamayı taahhüt eden bir kuruluş veya birey
  • Okul otobüsü yüklenicisi, okul bölgesi veya devlet okulu olmayan okullara okul otobüsü hizmeti sağlayan özel bir şirket veya mülk
  • Taşeron, bir başkasının sözleşmesinin yükümlülüklerinin bir kısmını veya tamamını yerine getirmek için bir sözleşme imzalayan bir şahıs veya işletme
  • Danışman, belirli bir alanda veya uzmanlık alanında uzman tavsiyesi veren bir uzman
  • Permatemp, bir personel kurumu aracılığıyla uzun süre bir kuruluşta çalışan kişi

KaynakçaDüzenle