Kolluk kuvveti

Toplumun bazı üyeleri tarafından yasanın uygulanması

Kolluk kuvveti, kanunları ihlal eden kişileri keşfederek, caydırarak, rehabilite ederek veya cezalandırarak kanunu uygulamak için organize bir şekilde hareket eden hükûmete bağlı kurumların faaliyetidir.[1] Terim polisi, mahkemeleri ve düzeltmeleri kapsar.

Times Meydanı'nda New York Polis Departmanı (NYPD) memurlarından bilgi alan bir Teğmen. NYPD, 2021 itibarıyla yaklaşık 35.000 memurdan oluşan üniformalı bir kuvvetle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük polis gücüdür.
Bir gemiye binen ABD Gümrük ve Sınır Koruma memurları.
Endonezya Ulusal Polis Memurları yaya devriye gezisi sırasında.

Modern devlet hukuk kuralları, geleneksel ya da yeminli veya rozetli olarak görevlendirilmiş, herhangi bir kişiyi ceza hukukunu ihlal ettiği için tutuklayabilen herkesi, yasama devleti tarafından polis gücü veya yetkisine sahip olan her kişiyi, kanun uygulama şemsiyesi altında toplamaktadır.

Kolluk kuvvetleri en çok suçların önlenmesi ve cezalandırılmasıyla ilgilense de, cezai olmayan kural ve norm ihlallerini caydırmak için denetimli serbestlik gibi daha hafif yaptırımları da uygulamaktadırlar.

Organizasyonlar değiştir

Kolluk kuvveti olarak en bilinir görevlilerin Polisler olmasının yanında, kolluk kuruluşunda bu iş için farklı ve çeşitli gruplarda görevliler de bulunmaktadır.[2]

Kolluk kuvvetleri belirli bir yargı yetkisi dahilinde faaliyet gösterme eğilimindedir. Bazı durumlarda, yargı yetkisi kuruluşlar arasında çakışabilir; örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde, her eyaletin kendi eyalet çapında kolluk kuvvetleri vardır, ancak Federal Soruşturma Bürosu herhangi bir eyalette meydana gelen belirli suç türlerine karşı harekete geçebilir. Toplumun çeşitli uzmanlaşmış kesimlerinin kendi iç kanun uygulama düzenlemeleri olabilir. Örneğin, askeri kuruluşların askeri polisi olabilir.

Türkiye'de Kolluk Kuvvetleri değiştir

Türkiye'de ulusal genel kolluk hizmetlerini ifa etme görevi, kanunlarca İçişleri Bakanlığına verilmiştir. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı hem adli hem idari kolluk hizmetlerini yerine getirmektedir. Bunların haricinde özel amaçlarla kurulan kolluk kuvvetleri de vardır. Örneğin Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, yasalar dahilinde uluslararası taşıt, eşya ve yolcu hareketlerini kontrol eden özel amaçlı bir kolluk kuvvetidir.

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir

  1. ^ New Law Journal - Volume 123, Part 1 - Page 358, 1974
  2. ^ Kären M. Hess, Christine Hess Orthmann, Introduction to Law Enforcement and Criminal Justice (2008), p. 1.