Kolluk kuvveti

Toplumun bazı üyeleri tarafından yasanın uygulanması

Kolluk kuvveti, kanunları ihlal eden kişileri keşfederek, caydırarak, rehabilite ederek veya cezalandırarak kanunu uygulamak için organize bir şekilde hareket eden hükümete bağlı kurumların faaliyetidir.[1] Terim polisi, mahkemeleri ve düzeltmeleri kapsar.

Times Meydanı'nda New York Polis Departmanı (NYPD) memurlarından bilgi alan bir Teğmen. NYPD, 2021 itibarıyla yaklaşık 35.000 memurdan oluşan üniformalı bir kuvvetle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük polis gücüdür.
Endonezya Ulusal Polis Memurları yaya devriye gezisi sırasında.

Modern devlet hukuk kuralları, geleneksel ya da yeminli veya rozetli olarak görevlendirilmiş, herhangi bir kişiyi ceza hukukunu ihlal ettiği için tutuklayabilen herkesi, yasama devleti tarafından polis gücü veya yetkisine sahip olan her kişiyi, kanun uygulama şemsiyesi altında toplamaktadır.

Kolluk kuvvetleri en çok suçların önlenmesi ve cezalandırılmasıyla ilgilense de, cezai olmayan kural ve norm ihlallerini caydırmak için denetimli serbestlik gibi daha hafif yaptırımları da uygulamaktadırlar.

OrganizasyonlarDüzenle

Kolluk kuvveti olarak en bilinir görevlilerin Polisler olmasının yanında, kolluk kuruluşunda bu iş için farklı ve çeşitli gruplarda görevliler de bulunmaktadır.[2]

Kolluk kuvvetleri belirli bir yargı yetkisi dahilinde faaliyet gösterme eğilimindedir. Bazı durumlarda, yargı yetkisi kuruluşlar arasında çakışabilir; örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde, her eyaletin kendi eyalet çapında kolluk kuvvetleri vardır, ancak Federal Soruşturma Bürosu herhangi bir eyalette meydana gelen belirli suç türlerine karşı harekete geçebilir. Toplumun çeşitli uzmanlaşmış kesimlerinin kendi iç kanun uygulama düzenlemeleri olabilir. Örneğin, askeri kuruluşların askeri polisi olabilir.

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle

  1. ^ New Law Journal - Volume 123, Part 1 - Page 358, 1974
  2. ^ Kären M. Hess, Christine Hess Orthmann, Introduction to Law Enforcement and Criminal Justice (2008), p. 1.