Palanka

Etrafı hendeklerle çevrili ahşap ya da topraktan surlara sahip küçük kale, hisarcık.

Macarca'da kalecik anlamına gelen aynı telaffuzlu sözcükten Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda Macarlarla mücadelesi sırasında Türk askeri lügatine girmiştir. Osmanlı Döneminde palanka terimi, alındığı bölgeye uygun olarak, sadece Balkanlar ve Macaristan'daki eyaletlerde kullanılagelmiştir.

Bugün ise, Bosna-Hersek, Makedonya ve Sırbistan'da birçok şehir adını bu tip hisarcıklardan alır.