Ana menüyü aç

Osman Can (d. 1968, Iğdır), Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi eski raportörü, yazar ve akademisyen.

Osman Can
Doğum 1968
Iğdır

Ortaöğrenimini Ankara'da tamamladı. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Almanya'da Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde "Türk ve Alman Hukukunda Cumhurbaşkanının Hukuksal Konumu" konulu tez ile 1997 yılında yüksek lisans; yine aynı üniversitede "Düşünceyi Açıklama Özgürlüğünün Anayasal Sınırları" konulu tez ile 2000 yılında doktora eğitimini tamamladı. Doktora tezi Almanya'da kitap olarak basıldı.

“Demokratikleşme Serüveninde Anayasa ve Siyasi Partilerin Kapatılması” adlı çalışmasının ardından 16 Ekim 2006 tarihinde anayasa hukuku doçenti unvanını aldı. Çeşitli üniversitelerde "anayasa hukuku", "devlet teorileri", "anayasa yargısı", "temel hak ve özgürlükler" alanlarında dersler verdi. 2002’de Türk-Alman Kamu Hukukçuları Forumu'nu oluşturdu ve halen Türkiye koordinatörlüğünü yürütmektedir. 2 Temmuz 2002 tarihi itibarıyla Anayasa Mahkemesi raportörlüğüne atandı. Bu görevinden 1 Ekim 2010 itibarıyla ayrılarak akademik hayata geri döndü. Temmuz 2011'den itibaren Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde anayasa hukuku öğretim üyesi olarak görev yapmaya başladı. Osman Can, ayrıca "Venedik Komisyonu" üyesidir.

26 Eylül 2012'de Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yapılan görüşmenin ardından üyelik işlemleri tamamlanarak AKP'ye katıldı.

30 Eylül 2012'de yapılan 4'üncü olağan kongrede AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu asil üyeliğine seçildi.

7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimleri'nde İstanbul milletvekili olarak meclise girdi.

Osman Can, avukat Aras Can ile evlidir.

KaynakçaDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle