Mişnahik İbranice

Yahudi Dilleri.gif
Yahudi dilleri

Mişnahik İbranice (İbraniceלשון חז״ל, "Bilgelerimizin dili"), Tannaim tarafından Mişnah'ın yazımında kullanılan İbranice biçimidir.

Mişnahik İbranice, Aramice'nin Tevrat hakkındaki Talmud yorumlarına kademeli olarak girmesi, dilbilgisinin bir evrimi ve İncil İbranicesine kıyasla kelime dağarcığının genişlemesi ile karakterize edilir. Mişnahik İbranice, İkinci Tapınak döneminin sonunda konuşulan dili yansıtır.[1]

Mişnahik İbranice'nin yerini, Ortaçağ İbranicesi olarak da bilinen Rabbinik İbranice almıştır.

KaynakçaDüzenle

BibliyografyaDüzenle