Zekâ geriliği

(Mental retardasyon sayfasından yönlendirildi)

Zekâ geriliği veya mental retardasyon, AAIDD (American Association on Intellectual and Developmental Disabilities)'nin 2002 Haziran tarihli son yönergesinde "Bireyin zihinsel işlevlerinde ve kavramsal, sosyal, pratik uyumsal becerilerinde kendini gösteren uyumsal davranışlardan en az ikisinde, 18 yaşından önce ortaya çıkan anlamlı derecedeki yetersizlik/sınırlılık" olarak tanımlanmıştır.

Zekâ geriliği
Bir çocuk bitirme çizgisinden geçerken
Zihinsel engelli veya diğer gelişimsel bozukluklara sahip olan çocuklar Özel Olimpiyatlar'da yarışabilirler.
Uzmanlık Psikiyatri, psikoloji, nöroloji Bunu Vikiveri'de düzenle
Zekâ geriliği sembolü

20. yüzyılın ilk yarısında yetersizliğin derecesine göre idiot, embesil ve moron şeklinde sınıflandırılmış olsa da, bu kelimelerin halk arasında kötü biçimde kullanılması ve bu durumun devam etmesine olanak vermemek için günümüzde tıbbi, psikolojik ya da eğitsel bakış açılarının her birinin kendine göre işlevsel olacak biçimde sınıflandırma yaklaşımları söz konusudur.

Sınıflandırma