Motor beceri, belirli bir işi gerçekleştirmek için uyumlu motor hareketi sağlayan davranışları öğrenme sıklığıdır. Motor becerilerinin gelişimi, serebral korteksin istemli kas gruplarını kontrol eden motor korteks bölgesinde meydana gelir.

Motor becerilerinin gelişimi değiştir

Doğum esnasında insan sinir sistemi olgunlaşmasını tamamlamadığından dolayı çocuklar, çocukluk dönemi boyunca sürekli büyür. Birçok faktör becerilerin gelişmesine katkı sağlar. Çocukların gelişim hızı onların motor becerilerine bağlıdır. Genetik veya kalıtsal karakterler ve çocuklarda öğrenme bozuklukları kontrol edilemez faktörler örnek verilebilir. Bazı aylara ait beceriler şunlardır:

  • 6 aylık - düz oturabilir
  • 12 aylık - ilk adımları atar
  • 24 aylık - zıplayabilir
  • 36 aylık - makas ile kesebilir, ayak parmak uçlarında yürüyebilir

Gelişimi etkileyen faktörler değiştir

Stres ve uyarılma: Stres ve endişe (anksiyete), kişinin isteği ve becerisi arasındaki dengesizliğin nedenidir. Uyarılma, becerideki ilginin durumudur. En iyi performans seviyesi, ılımlı stres veya uyarılmadır. En düşük uyarılma seviyesine örnek, aşırı vasıflı bir işçinin görevinin devamlı yapması gösterilebilir. En yüksek uyarılma seviyesine örnek ise, resitaldeki piyano çalan endişeli piyanist verilebilir.

Motor öğrenme evreleri değiştir

Motor öğrenme üç evreye ayrılır: kavramsal evre, çağrışımsal evre ve bağımsız evredir.

Kavramsal evre: Belirli bir iş yeni öğrenildiğinde, ilk süreç "ne yapılması gerekiyor?" kavramı ile başlar.

Çağrışımsal evre: İşe yapmayı açıklayan en etkin yoldur ve başarının en can alıcı noktasını yakalamakla başlar.

Bağımsız evre: Bu evreye ulaşma birkaç ay veya yıl sürer. Bu evrede öğrenme "otomatik olarak" gerçekleşir. Örneğin, basit işler yaparken aynı zamanda yürümek, konuşmak veya şarkı söylemek.

Kaba motor becerileri değiştir

Kaba motor becerileri, yürümek, dengede durmak, emeklemek gibi bir iş yapmak için büyük kas gruplarını kullanmak gerekir.

İnce motor becerileri değiştir

İnce motor becerileri, piyano çalmak, video oyunları oynamak gibi bir iş yapmak için küçük kas gruplarını kullanmak gerekir.

Motor becerilerinde cinsiyet farkı değiştir

. Frontal lob, bazal ganglion ve beyincik gibi beynin çoğu bölgesi motor becerileri için çalışır.

Ayrıca bakınız değiştir