Lenfadenopati

Lenfadenopati (LAP), lenf bezlerinin şişerek büyümesi anlamına gelen tıbbi bir terimdir.

Lenfadenopati, muayenelerde sıkça karşılaşılan bir olgudur. Diş çürüğü, bakteriyel ya da virütik enfeksiyonlar gibi, AIDS veya lenfomadan daha basit nedenlerden de oluşabilen lenfadenopati, kanser türlerinde de görülebilmekte, tanıda geç kalınması önemli tıbbi sorunlara yol açmaktadır. Hasta, boyun, koltuk altı ve kasık bölgesinde ele gelen yaygın veya lokal bir kitle nedeniyle hekime başvurur.

FizyopatolojiDüzenle

Vücuda alınan etkenler retikuloendotelial sistem hücreleri tarafından fagosite edilirler.İçerisinde etkenler bulunan bu hücreler lenf dolaşımına katılarak en yakın lenf düğümüne giderler.Etkenler burada üredikleri için lenf yumrusunda inflamasyon şekillenir ve lenf yumrusu büyür.Yangı ile birlikte lenfositlerde sayıca artış (lenfositozis) ve sonuçta lenfo proliferasyon şekillenir.

Lenfadenopatiye neden olan enfeksiyonlarDüzenle

Bakteriyel enfeksiyonlarDüzenle

Viral enfeksiyonlarDüzenle

Fungal enfeksiyonlarDüzenle

Parazit enfeksiyonlarıDüzenle

TanıDüzenle

Lenfadenopatinin tanısı için kan sayımı, periferik yayma, rutin biyokimya, akut faz reaktanları, kan kültürü, PPD, genital infeksiyon etkenlerine yönelik araştırma (ingüinal LAP), akciğer grafisi, bilgisayarlı tomografi, Abdominal USG, MR, galyum veya indiyum işaretli sintigrafi, seroloji (EBV, CMV, Toxoplasma gondii için özgül Ig M, anti HIV, HIV PCR, p 24 antijeni), eksizyon veya iğne biyopsisi (mikroskobi, kültür, sitoloji, histoloji) gibi bir takım tahliller gerekmektedir.