İndiyum, "zayıf metal" sınıfında sembolü "In" olan, 49 protonlu kimyasal elementtir. 1863 yılında Alman kimyacılar Theodor Richter ve Ferdinand Reich tarafından bulundu.

Bükülebilir İndiyum teli
İndiyum metali

Çok yumuşaktır bu yüzden kolayca dövülebilir. Hiçbir organizmada metabolik rolü yoktur. Kimyasal olarak galyum ve talyuma benzer. Yatak alaşımlarında, diş alaşımlarında, yarı iletken araştırmalarda, çekirdek reaktörlerinde, gümüş ve kadminyumlu oluşturduğu üçlü alaşımlar biçiminde kontrol çubuklarının yapımında, başka metallerden yapılmış hareket eden yüzeylerin üzerinin ince bir film biçiminde kaplanmasında kullanılır.

Elde edilme yöntemleri değiştir

 
Bir test tüpünün cam yüzeyini ıslatan indiyum

Havada oldukça kararlıdır, ısıtıldığında oksitlenir. Sudan etkilenmez, asitlerde çözünür ve alkalilere karşı çok dayanıklıdır. Yerkabuğunda bulunma oranı %1.105’dir. Bazı çinko blend filizlerinde çinkoyla birlikte bulunur ve çinko elde edilmesinde bir yan ürün olarak ele geçer. Genellikle çözeltiden elektrolitik olarak ya da metalik çink yardımıyla çöktürülür. İndiyum ve tuzların ağızdan alındığında çok zehirli olmamakla birlikte doğrudan kana karışması çok zehirlidir.

Sembolü: In

Numarası: 49

Ağırlığı: 114,82

Elemet serisi: Zayıf Metal

Erime Derecesi:156,6 °C

Maddenin hâli: Katı Renk: Gri