Staphylococcus aureus

Staphylococcus aureus, Staphylococcaceae familyasından bakteri türüdür. Gram pozitiflerdendir. Yaklaşık 20 türü bulunur. Nozokomiyal (hastane infeksiyonu) etkenidir. İnsan cilt florasında kommensal olarak da bulunur. Staphylococcus aureus' un oksasilin'e dirençli olup olmaması onun tanımlanmasında etkilidir. Örneğin bu antibiyotiğe hassas (duyarlı, sensitiv) olan bir S. aureus, MSSA (Methycilline Sensitive Staphylococcus Aureus) adını alırken, buna dirençli olan suş, MRSA (Methycilline Resistant Staphylococcus Aureus) adını alır. Koyun kanlı agarda altın sarısı koloniler üretir. Bu yüzden tür adı, altın anlamına gelen Latince aureus'dan türetilmiştir. Bu bakterinin katalaz testi olumludur. Clumping factor ve tüp koagülaz testi pozitif sonuç verir. Çeşitli yüzeylerde glikokaliks denen oluşumlar üretir. Bakterinin bunu yayılma ve bulaşma için kullandığı düşünülmektedir. Bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde, asıl enfeksiyon etkeniyle beraber görülmesi, iyileşmeyi geciktirir (süper infeksiyon). Stafilokoklar içerisinde sadece Stafilokok Aureus koagülaz pozitif sonuç verir. Streptokok türünden ayırt etmek için katalaz testi uygulanır.

Vikipedi:TaksokutuVikipedi:Taksokutu
Staphylococcus aureus
Staphylococcus aureus, 50,000x, USDA, ARS, EMU.jpg
Bilimsel sınıflandırma
Âlem: Bacteria (Bakteriler)
Bölüm: Firmicutes
Sınıf: Bacilli
Takım: Bacillales
Familya: Staphylococcaceae
Cins: Staphylococcus
Tür: S. aureus
Binominal adı
Staphylococcus aureus
Rosenbach 1884