Suş

biyolojik bir tür içinde genetik bir varyant, bir alt tip veya bir kültür

Suş, biyolojide 3 farklı manada kullanılabilir.

Mikrobiyoloji/Viroloji değiştir

Bir bakteri veya virüsün farklı alttürlerinin, aralarında genetik farklılıklar bulunan gruplarına ¨Suş¨ denebilir. Farklı suşlar arasında, ilaçlara, dış etkilere dayanıklılık vs. özellik değişiklikleri olabilir.

Bitkilerde değiştir

Benzer özellik ve şekil gösteren bitkilere, bir suşun üyeleri denebilir. Bu kullanım resmi değildir.

Kemirgenlerde değiştir

Bir fare ya da sıçan suşu, genetik olarak tıpatıp aynı canlılardan oluşur. Bu suşlar laboratuvar deneylerinde kullanılırlar. Fare suşları, inbred, mutant ya da gen mühendisliği prosedürleriyle üretilmiş olabilir. Sıçan suşları genellikle ¨inbred¨dir.

Notlar değiştir

Dış bağlantılar değiştir