Soy içi üreme ya da akrabalı yetiştirme, yakın akraba eşleştirmesi demektir.

Soy içi üremeyi en çok uygulayan hayvanlardan biri olan çitalar

Bir popülasyonda soy içi üremeli suş oluşturulabilmesi için en az 20 jenerasyon boyunca kız kardeş X erkek kardeş veya en yakın ebeveyn çiftleştirilmesi yapılması gerekmektedir. Soy içi üreme, bir popülasyonda zararlı alelleri yaygın hale getirerek akrabalı yetiştirme depresyonuna yol açabilir.