Patojen

hastalığa sebep olan biyolojik varlık

Patojen, hastalığa neden olan her türlü organizma ve madde.

Bu terim çoğunlukla çok hücreli organizmaların işleyişini ve hücre bütünlüğünü bozan yapılar için kullanılır; ancak bunun yanında, tek hücrelileri etkileyen patojenler de vardır. Patojen kelimesi, Antik Yunanca´daki "pathos" (acı) ve "genesis" (oluşma) kelimelerinin birleşimidir.

Patojen tipleri Değiştir

Aşağıda, yapısal özellikleri ve enfekte ettiği organizmalar temelinde patojenlerin basit bir sınıflandırması bulunmaktadır.

Patojen Örnekler Tipik Etkiler
Bakteri Escherichia coli Balayı kisti, peritonit, besin zehirlenmesi
Francisella tularensis Tularemi
Mycobacterium tuberculosis Tüberküloz
Helicobacter pylori Mide ülserleri
Salmonella Besin zehirlenmesi
Staphylococcus aureus Toksik şok sendromu
Streptococcus pneumoniae Pnömoni
Streptococcus pyogenes Anjin
Mantar Pneumocystis jiroveci Fırsatçı pnömoni
Tinea halkalı solucan
Candida Kandidiyaz
Parazit Yuvarlak solucan
Yassı solucan
Tenya
Uyuz
Protein Prion Süngersi sığır ensefalopatisi, Creutzfeldt-Jakob hastalığı
Protozoa Cryptosporidium Kriptosporidiyozis
Giardia lamblia Giyardiyazis
Plasmodium Sıtma
Trypanosoma cruzi Chagas hastalığı
Virüs Hepatit A, B, C, D ve E Sarılık
Herpes simpleks virüsü Uçuk
Molluscum contagiosum virüsü Molluscum contagiosum
HIV AIDS

Patojen enfeksiyonu Değiştir

Ayrıca bakınız Değiştir