Kraniyal sinirler tablosu

No. İsim Duyu, motor veya her biri Kaynak/hedef Çıkış yolu Fonksiyonu[1]
0 Terminal ? Lamina terminalis Etmoid kemikteki kribriform tabakada bulunur Hayvan araştırmaları terminal sinirin feromonları algılama fonksiyonu olduğunu göstermketedir.[2]
I Olfactory Saf duyu Telencephalon Etmoid kemikteki Kribriform tabakadaki olfaktor foramenlerde

bulunur

Burun boşluğundan koku duyusunun algılanmasını sağlar.[3]
II Optic Duyu Retinal ganglion hücreleri Optik kanal içerisinde bulunur Gözdeki retina tabakasından aldığı ışık ile ilgili bilgileri beyine taşır.[4]
III Oculomotor Çoğunluğu motor mezensefalonun ön kısmı Superior orbital fissür Çoğu göz hareketlerini yaptıran levator palpebrae superioris, superior rectus, medial rectus, inferior rectus ve inferior oblik kaslarını innerve eder. Ayrıca sphincter pupilla ve siliyer gövdedeki kasları innerve eder.
IV Troklear Motor mezensefalonun arka kısmı Süperior orbital fissür Superior oblik kası innerve eder.
V Trigeminal Duyu ve motor Pons Üç parça:

V1 (oftalmik sinir) superor orbital fissürde,

V2 (maksiller sinir) foramen rotundumdan,

V3 (mandibular sinir) foramen ovaleden çıkar.

Yüzün duyusunu algılar ve çiğneme kaslarına motor kontrolunu sağlar
VI Abducens Motor Dördüncü venrtrikül tabanı

Pons

Süperior orbital fissür Gözü yana çeviren lateral rectus kasını innerve eder.
VII Facial Duyu ve motor Pons(serebellopontin köşe) Internal akustik kanaldan geçerek fasiyal kanala geçer ve foramen stylomastoideumdan çıkar. Yüzün mimik kaslarının motor innervasyonunu, digastrik kasın arka kısmını, stylohyoid kasını ve stapedius kasını innerve eder. Dilin 2/3 ön kısmından tat duyusunu algılar. Parotis bezi hariç dil altındaki tükürük bezlerini ve göz yaşı bezlerini innerve eder. .
VIII Vestibulocochlear Duyu 7. sinirin yanında, serebellopontin köşe Internal akustik kanal Ses, rotasyonel hareket ve yer çekimine karşı yapılan hareketleri algılar. Vestibüler dal denge ile ilgili bilgileri, koklear dal ise iç kulaktan ses ile ilgili verileri taşır.
IX Glossopharyngeal Duyu ve motor Medulla Juguler foramen Dilin 1/3 arka kısmında tat duyusunu algılar. Parotis bezinin parasemptaik innervasyonunu, stylofaringeus kasının motor innervasyonunu sağlar. Gag refleksinin gerçekleşmesini Vagus siniri ile birlikte gerçekleştirir.
X Vagus Duyu ve motor Medullanın arka yan kısmında çıkar Juguler kanal Stylofarnigeus kası haric tüm laringeal ve faringeal kasların motor innervasyonu, sağlar. Splenik fleksuraya kadar olan tüm karın içi organların parasempatik innervasyonunu sağlar. Epiglottisten tat duyusunu algılar. Temel fonksiyonlardan biri sesin rezonansının sağlanmasında rol alan kasları innerve eder. Hasarlandığı zaman yutma fonksiyonlarının ve gag refleksinin kaybına sebep olabilir.
XI Accessory Motor Kraniyal ve spinal kökler Juguler kanal SCM ve trapezius kaslarını kontrol eder
XII Hypoglossal Motor Medulla Hipoglossal kanal Palatoglossal kas hariç (Vagus siniri tarafından innerve edilir) dilin intrinsik ve ekstrinsik kaslarını innerve eder. Yutma ve konuşmanın düzenlenmesinde rolü vardır.
Kraniyal sinirlerin şematize edilmiş gösterimi

KaynakçaDüzenle

  1. ^ "Arşivlenmiş kopya". 5 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Nisan 2020. 
  2. ^ Butler, Ann B.; Hodos, William (2005). Comparative Vertebrate Neuroanatomy: Evolution and Adaptation. John Wiley & Sons. s. 605. ISBN 978-0-471-73383-6. 30 Haziran 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Nisan 2020. 
  3. ^ McCracken, Thomas (2000). New Atlas of Human Anatomy. China: MetroBooks. ss. 1-240. ISBN 1-58663-097-0. 
  4. ^ McCracken, Thomass (2000). New Atlas of Human Anatomy. China: MetroBooks. ss. 1-240. ISBN 1-58663-097-0.