Vestibülokoklear sinir

kraniyal sinirler

Vestibülokohlear sinir sekizinci kranial sinir olarak bilinir ve iç kulaktan aldığı işitme ve denge ile ilgili bilgileri beyine aktarır.

Vestibulokohlear sinir
Gray789.png
Brain human normal inferior view with labels en.svg
İnsan beyninin alttan görünüşü ve kranial sinirlerin görünümü
Latince isim nervus vestibulocochlearis
Prekürsor Fasiyal sinir
Tanımlayıcılar
Microsoft Academic 2779570255
MeSH D000159
TA 6307
FMA 50869

YapısıDüzenle

Vestibulokoklar sinir bipolar nöronlardan oluşur ve koklear ve vestibuler sinir olarak 2 ana dala ayrılır. Sekizinci kranial sinir (CrN VIII) olan vestibulokoklaer sinir beyin sapındaki Pons'a gelir ve burada beyincik ile birçok bağlantı kurar. Bu sinirin bulunduğu köşe serebellopontin köşe olarak isimlendirilir ve beyin sapı, pons ve beyincik tarafından oluşturulur. Vestibulokoklear sinir labyrinthine arter ile seyreder ve anterior inferior serebellar arter seviyesine geldiğinde ayrılır ve buradan internal akustik kanala girerek iç kulağa ulaşır. Kohlear sinir iç kulaktaki kohleada bulunan spiral gangliondan başlar. korti organında oluşturulan duyusal ileti spiral gangliona iletilir. Kohlea içerisinde ses tarafından oluşturulan basınç dalgaları kohlaer sinirin afferent reseptörlerini oluşturan tüysü sinir hücrelerine gelir. Vestibüler sinir iç kulağın vestibüler sisteminden çıkar. Vestibüler ganglion bipolar nöronlardan oluşur ve uyarıları 5 farklı yerden alır. Bunlardan 3 tanesi semisirküler kanalların ampulla kısmında bulunan kristalardan alır. Bu kristalardaki tüysü hücreler rotasyonel ivmelenme esnasında oluşan uyarıları algılar. Diğer 2 kaynak ise sakkulus ve utrikulusun makulalarıdır. Utrikulusdaki tüysü reseptörler lineer (yatay) ivmelenmeyi, sakkulusdaki tüysü reseptörler ise vertikal (dikey) ivmelenmeyi algılar.

GelişimiDüzenle

Vestibülokohler sinir embriyonik otik plakottan gelişir.

FonksiyonuDüzenle

Bu sinirin afferen kısmını oluşturan nöronların uçlarında iç kulaktan aldıkları duyuları beyine ileten tüysü hücreler vardır. Kohlear sinir iç kulaktan işitme ile ilgili uyarıları, vestibüler sinir ise yine iç kulaktan denge ile ilgili uyarıları beyin sapına taşır. Temporal kemiğin internal akustik kanalından çıkar ve pontoserebellar köşeden geçerek beyin sapına ulaşır. vestibulokohlear sinir özel somatik afferent liflerden oluşur. Duyu ve denge ile ilgili bilgi taşır.

Klinik özelliklerDüzenle

Vestibulokohlear sinirin hasar görmesi durumunda aşağıdaki bulgular ortaya çıkar:

  • İşitme kaybı
  • Vertigo
  • Hareket algısının bozulması
  • Karanlık alanlarda denge kaybı
  • Nistagmus
  • Hareket hastalığı
  • Hareketle değişen kulak çınlaması[1]

GaleriDüzenle

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Coad, Coad (Eylül 2001). "Characteristics of patients with gaze-evoked tinnitus". Otology & neurotology : official publication of the American Otological Society, American Neurotology Society [and] European Academy of Otology and Neurotology. 22 (5). ss. 650-4. doi:10.1097/00129492-200109000-00016. PMID 11568674.