Pons, ön beyin, beyincik ve omurilik soğanı arasında yer alan bu yapı enine sinir tellerinden oluşur. Varoli köprüsü de denilen bu yapı beyinciğin iki yarım küresi arasındaki impuls iletimini sağlar. Boyutu ortalama 2,5 cm dir. Pons her iki serebral hemisferi birbirine bağlar. Bu yüzden Latince "köprü" anlamına gelen "Pons" ismini almıştır. Medulla oblongatanın üstünde, orta beynin altında ve beyinciğin önünde yer alır. Pons ön ve arka olarak iki bölümde incelenir; ön bölümde çoğunlukla lifler bulunur. Arka kısımda ise çekirdekler vardır. Beyaz cevheri beyinden beyincik ve medullaya bilgi gönderen yolları ve talamusa duyu sinyali taşıyan yolları içerir. Solunumla ilgili önemli bir merkez de yine buradadır. Vücuttaki aynı tür kasları, aynı anda farklı işler için kullanabilmemizi sağlar.

Beyin sapı ve pons

Embriyonik Gelişim

değiştir

Embriyonik metensefalon gelişim sırasında iki yapıya dönüşür: Pons ve beyincik.

Kraniyal Sinir Çekirdekleri

değiştir

N. trigeminalis (V.),N. abdusens (VI.), N. fasialis (VII.) ve N. vestibülokoklearise (VIII.) ait önemli çekirdekler ponstadır. Bu dört sinire ait bazı önemli fonksiyonlar işitme, denge, tat alma, yüzün dokunma ve ağrı duyuları, göz hareketleri, çiğneme, mimik kaslarının çalışması, yutma, tükrük salınımıdır.

Dış bağlantılar

değiştir