Etmoid kemik

Kemik: Ethmoidal kemik
Illu cranial bones2.jpg
Kraniyal kemikler
Orbital bones.png
orbit ile eklem yapan yedi kemik. (Ethmoid is brown)
Gray's subject #36 153
MeSH Ethmoid+bone

Ethmoidal kemik (Yunanca: ethmos "elek"), burun boşluğunu beyinden ayıran, kafatasında bulunan bir kemiktir. Burunun üst kısmında ve orbitallerin arasında bulunur. Bu kübik kemik süngerimsi yapıda olduğu için hafiftir. Ethmoid kemik göz orbitallerini oluşturan kemiklerden biridir.

EklemleriDüzenle

Ethmoid kemik on beş kemikle eklem yapar

YaralanmaDüzenle

Lamina papyracea'nın kırılması, ethmoid labirent kemiğin lateral plakası, nazal kavite ve ipsilateral yörünge arasında inferomedial orbital duvar boyunca, orbital amfizem ile sonuçlanan iletişimine sağlar. Nazal kavitede basıncın artması, örneğin hapşırma sırasında görülmesi gibi, geçici eksoftalmi'ye kadar gider.

Magnetosepsyondaki RolüDüzenle

Bazı kuşlar ve göç eden hayvanların ethmoid kemiklerinde, Dünya'nın jeomanyetizmasında yönlerinin bulmaya izin veren bir manyetik katman vardır. İnsanlar da bunun gibi bir katmana sahiptirler, fakat bu katmanın işlevini kaybettiğine inanılır.

Ek ResimlerDüzenle