Joule

SI sisteminde enerji birimi

Joule veya jul (sembolü: J), Uluslararası Birim Sistemi'nde enerji, veya ısı miktarından türetilmiş bir ölçü birimidir. Bir metre üzerinden bir newtonluk kuvvet uygulanarak harcanan enerjiye (veya yapılan iş) veya iki ucu arasında bir voltluk gerilim farkı olan bir devre elemanı üzerinden geçen bir amperlik akımınin tükettiği enerjiye eşittir. Adını İngiliz fizikçi James Prescott Joule'dan (1818-1889) almıştır.

Joule
Birim sistemiSI türetilmiş birim
Neyin birimiEnerji
SembolJ
Adını aldığıJames Prescott Joule
Birim dönüşümleri
1 J ...... eşittir ...
  SI ana birimi 1 kg·m2/s2
  CGS birimi 1×107 erg
  kilowatt saat 2,78×10-7 kW•h
  kilokalori 2,39×10-4 kcal
  BTU 9,48×10-4 BTU
  electronvolt 6,24×1018 eV

Joule, enerjinin ölçümünde kullanılan birimdir. Joule birimi, işin miktarını veya enerjinin bir formunun diğer bir forma dönüşümünü ifade eder. Bir joule, bir newton kuvvetinin bir metrelik mesafede uygulandığı iş miktarına eşittir.

Joule birimi, adını İngiliz fizikçi James Prescott Joule'den almıştır. Joule, enerjinin korunumu kanunu üzerine yaptığı çalışmalarla tanınmış bir bilim adamıdır. O, ayrıca mekanik işin ve ısı enerjisi arasındaki ilişkiyi ilk kez ölçmüştür.

Joule, uluslararası birim sistemi (SI) tarafından tanımlanmıştır ve birim sembolü "J" olarak gösterilir. Joule birimi, enerjinin herhangi bir formunu ölçmek için kullanılabilir. Örneğin, bir lambanın bir saniyede tükettiği enerjiyi veya bir pilin depoladığı enerji miktarını joule birimiyle ölçebiliriz.

Öncelikle taban SI birimleri cinsinden ve daha sonra diğer SI birimleri cinsinden şu şekilde ifade edilir:

Burada kg kilogram, m metre, s saniye, N Newton, C coulomb, W watt, Pa pascal ve V volttur.

Bir joule ayrıca şu şekilde tanımlanabilir:

Kullanım değiştir

Bu SI birim adını James Prescott Joule'dan almıştır. Özel addan türetilmiş olmasına rağmen cümle başında yer almıyorsa ilk harfi küçük (joule) yazılır.

Newton-metre ile karşılığı değiştir

Açısal mekanikte moment, doğrusal Newton mekaniği kuvvet parametresi, kütle atâlet ânı ve mesafe açısına benzer. Enerji, her iki sistemde de aynıdır. Böylece, joule newton-metre olarak aynı boyutlara sahip olmasına rağmen (1 J = 1 N • m = 1 kg • m² • s-2), bu birimleri değiştirilebilir değildir: CGPM enerji ünitesi adını "joule"'dür. Ancak, tork ünitesine herhangi bir özel isim vermemiştir. Bundan dolayı kendisini oluşturan parçalardan türetilen bir bileşik isim olarak bilinen tork birimi newton-metre (N • m)'dir. Tork ve enerji, aşağıdaki denklemden dolayı birbirleriyle ilişkilidir:

 

Burada; E enerji, τ tork ve θ taşınan açı (radyan cinsinden)'dır. Radyan boyutsuz olduğu için tork ve enerji, aynı boyutlara sahiptir. Newton-metre kullanımı tork ve enerji için, yanlış anlamaları ve iletişim eksiklikleri önlemeye yardımcı olur. Ek bir çözümde joule‘un skaler olduğunu fark etmekti. Tork vektörününse vektörel kuvveti ve vektör deplasmanı vardır. Tork, mesafe vektörü ve bir kuvvet vektörünün çarpımıdır. "Newton-metre" üzerinde bir geleneksel tork vektörü çizimi, belirsizliği giderir.

Pratik örnekler değiştir

Günlük yaşamda şunlar yaklaşık bir joule temsil eder:

 • Dikey olarak havada bir metre küçük elma kaldırmak için gereken enerji (yaklaşık olarak 100 g'lık bir kütleye sahip)
 • Aynı elmanın bir metreden yere düştüğünde açığa çıkardığı enerji.
 • 0,24 K derecesindeki 1 g suyun ısısını yükseltmek için gereken ısı.
 • Bir kişi tarafından her saniyenin 1/60'ında ortaya çıkan ısı (yaklaşık 17 ms).
 • Çok yavaş bir şekilde hareket eden bir insanın bir 50 kg'lık kinetik enerjisi (0,2 m / s ya da 0.72 km / h).
 • 6 m / s ile hareket eden 56 g tenis topunun kinetik enerjisi (22 km / saat). [8]
 • Kütlesi 1 kg olan ve √ 2 ≈ 1.4 m / s hızında hareket eden bir cismin kinetik enerjisi.

Katları değiştir

For additional examples, see: Orders of magnitude (energy)
Şablon:SI multiples

Nanojoule değiştir

Nanojoule (nJ) bir joule’un milyarda birine eşittir. Bir nanojoule uçan bir sivrisineğin kinetik enerjisinin 1/160 ile ilgilidir.

Microjoule değiştir

Microjoule (μJ) bir joule’un milyonda birine eşittir.Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nın (LHC) çarpışmalar sırasında parçacık başına 1 Microjoule (7 TeV) üretmesi bekleniyor.

Milijoule değiştir

Milijoule (mJ) bir joule’un binde birine eşittir.

Kilojoule değiştir

Kilojoule (kJ) bin (10^3) joule’a eşittir. Bazı ülkelerde besin gıda standart enerji değerleri kilojoules (kJ)cinsindendir. Bir kilojoule saniyede (1 kilovat) tam gün ışığında Dünya'nın bir metrekare tarafından alınan güneş radyasyonunun yaklaşık miktarıdır.

Megajul değiştir

Megajul (MJ) bir milyon (10^6) joule, ya da yaklaşık olarak 160 km / saat (100 mil)le hareket eden bir tonluk bir aracın kinetik enerjisine eşittir.

Gigajoule değiştir

GigaJoule (GJ) bir milyar (10^9) joule’a eşittir. 6 GJ, yanmış bir varil yağın potansiyel kimyasal enerji miktarına eşittir.

Terajoule değiştir

Terajoule (TJ), bir trilyon (10^12) joule’a eşittir.Yaklaşık 63 TJ enerji Hiroşima'da patlyan bir atom bombası tarafından serbest bırakıldı.

Petajoule değiştir

Petajoule (PJ), bir katrilyon (10^15) joule eşittir. 210 PJ yaklaşık 50 megatona eşdeğerdir. Bu enerji şimdiye kadarki en büyük insan yapımı nükleer Tsar Bomba'nın patlası sonucunda yayılan enerji miktarına eşittir.

Exajoule değiştir

Exajoule (EJ), bir kentilyon (10^18) joule’a eşittir. Japonya'da 2011 Tohoku depremi ve tsunamiden 1.41 EJ enerjiye sahipti. ABD de bir yılda kullanılan enerji yaklaşık 94 EJdir.

Zettajoule değiştir

Zettajoule (ZJ) bir sekstilyon (10^21) joule’a eşittir. Yıllık küresel enerji tüketimini yaklaşık 0,5 ZJ olduğu tahmin ediliyor.

Yottajoule değiştir

Yottajoule (YJ) bir septillion (10^24) joule’a eşittir. Bu, yaklaşık 1 °C ile yeryüzündeki suyun tüm hacmini ısıtmak için gereken enerji miktarıdır.

Dönüşümler değiştir

1 joule şunlara eşittir :

 • 1 × 107 erg (tam)
 • 6.24150974 × 1018 eV (elektronvolta)
 • 0,2390 cal (termokimyasal gram kalori veya küçük kalori)
 • 2,3901 × 10-4 kcal (kilokalori ısılkimyasal, kilogram kalori, büyük kalori veya gıda kalori)
 • 9,4782 × 10-4 BTU (İngiliz ısı birimi)
 • 0,7376 ft • lb (foot-pound)
 • 23.7 ft • pdl (ayak-poundals)
 • 2,7778 × 10-7 kilovat-saatlik
 • 2,7778 × 10-4 watt-saat
 • 9,8692 × 10-3 litre-atmosfer
 • 11,1265 femtogram (kütle-enerji denkliği)
 • 1 × 10-44 foe (tam)

Joule cinsinden tam olarak tanımlanmış birimler şunları içerir:

 • 1 termokimyasal kalori = 4,184 J
 • 1 Uluslararası Masa kalori = 4,1868 J
 • 1 watt saat = 3600 J
 • 1 kilovat saat = 3.6 × 106 J (ya da 3.6 MJ)
 • 1 watt saniye = 1 J
 • 1 ton TNT = 4,184 GJ
joule (J) SI çarpanları
Alt katlar Katlar
Değer SI sembolü Adı Değer SI sembolü Adı
10−1 J dJ desijoule 101 J daJ dekajoule
10−2 J cJ santijoule 102 J hJ hektojoule
10−3 J mJ milijoule 103 J kJ kilojoule
10−6 J µJ mikrojoule 106 J MJ megajoule
10−9 J nJ nanojoule 109 J GJ gigajoule
10−12 J pJ pikojoule 1012 J TJ terajoule
10−15 J fJ femtojoule 1015 J PJ petajoule
10−18 J aJ attojoule 1018 J EJ egzajoule
10−21 J zJ zeptojoule 1021 J ZJ zettajoule
10−24 J yJ yoktojoule 1024 J YJ yottajoule
10−27 J rJ rontojoule 1027 J RJ ronnajoule
10−30 J qJ quectojoule 1030 J QJ quettajoule