Kilowatt saat

enerji birimi

Kilowatt saat, (sembolü: kWsa ya da uluslararası sembolüyle kWh), 1000 watt saat veya 3.6 megajoule'e eşdeğer bir enerji birimidir.

Kanada'da elektrik sayacı görünümü

Wattsaat, kilowatt cinsinden gücün saat cinsinden zaman ile çarpımıdır.

Kilowatt saat elektrik enerjisini faturalamada kullanıldığından yaygın olarak bilinir.

Açıklama

değiştir

Uluslararası Birimler Sisteminde (SI), enerjinin standart birimi joule (J)'dir. Bu da bir watt saniye'ye eşittir.

Tersine söylersek bir watt 1 J/s'ye eşittir. Bir kilowatt saat da 3.6 megajoule'e eşittir. Bu, yapılan iş sonucunda enerjiye dönüşen miktarıdır.

Örnekler

değiştir

1000 wattlık (1 kilowattlık) bir ısıtıcı bir saat çalıştırılırsa bir kilowatt saatlık enerji tüketir (Bu da 3.600 kilojoules'dur.)

Bir saatliğine 60 wattlık bir ampul kullanılırsa 0,06 kilowatt saatlık elektrik harcanır. 60 wattlık ampulu bin saat boyunca çalıştırırsak 60 kilowatt saat yani 60.000 watt saatlik elektrik harcanır.

Eğer 100 wattlık bir ampul günde bir saat süreyle, bir ay boyunca çalıştırılırsa kullanılan enerji 100 W × 30 h = 3,000 W·h = 3 kW·h olur. Bu da 10,8 milyon joule'dur.

Kilowatt saat sembolü ve kısaltmaları

değiştir

SI için uluslararası standart birim sembolü için şöyle demiştir: "Çarpım bir boşluk veya yarım yükseklikte (ortada) bir nokta (·) (bu nokta .'dan farklıdır) ile belirtilmelidir. Aksi takdirde birim sembolü olarak bazı önekler yanlış yorumlanabilir" (örn; kW h or kW·h olarak yazılır). Bu, bir uluslararası (IEEE) ve ulusal (ASTM) organizasyon gibi gönüllü standart tarafından desteklenir. Yine de en az bir büyük kullanım rehberi ve IEEE/ASTM standardı "kWh" (fakat watt saatin diğer çarpımlarından bahsetmiyor) kullanımına sıcak bakıyor.

Dönüşümler

değiştir

Sol sütundaki ölçülen bir miktarı üst satırdaki bir birime dönüştürmek için, satır ve sütunun kesiştiği hücredeki faktörle çarpın.

joule watt saat elektronvolt kalori
1 J = 1 kg·m2 s−2 = 1 2,778 × 10−4 6,241 × 1018 0,239
1 W·h = 3600 1 2,247 × 1022 859,8
1 eV = 1,602 × 10−19 4,45 × 10−23 1 3,827 × 10−20
1 cal = 4,1868 1,163 × 10−3 2,613 × 1019 1

Watt saat çarpımları ve faturalama birimleri

değiştir

Kilowatt saat, elektrik dağıtım sağlayıcıları tarafından, faturalama amacıyla, yaygın olarak kullanılır. Bir meskendeki normal bir müşterinin aylık enerji tüketimi birkaç yüz ile birkaç bin kilowatt saat arasında değişir. Megawatt saat, gigawatt saat ve terawatt saat daha çok sanayi, fabrika müşterileri için ve elektrik santrallerinde kullanılır.

Enerji ile ilgili diğer birimler

değiştir

Güç veya enerji kapasitesini belirtmek veya özel uygulama alanlarında kullanmak için diğer birkaç birime de yaygın olarak başvurulur.

Yıllık ortalama güç üretimi veya tüketimi kilowatt saat bölü yıl olarak ifade edilebilir. Örneğinle, evdeki güç harcayan gerecin enerji verimliliğini zaman veya mevsimle karşılaştırırken veya güç kaynağı tarafından üretilen enerjiyi hesaplamak için. Bir kilowatt saat bölü yıl yaklaşık olarak 114,08 milliwatta eşittir.

Bir pilin enerji kapasitesi genellikle doğrudan amper-saat olarak ifade edilir. Watt saati (W·h) amper saate (A·h) dönüştürmek için, waat saat değerinin güç kaynağının gerilimine bölünmesi gerekir. Pilin boşalması esnasında gerilimin sabit olmadığından dolayı bu değer yaklaşıktır.

Burnup of Nükleer yakıtın yanma oranı normalde megawatt-gün bölü ton (MWd/MTU) olarak belirtilir. Burada ton, uranyum metalinin metrik tonu veya onun eşdeğeri ve megawatt da tüm termal (ısısal) çıkışı ifade eder. Elektriğe dönüştürülen kısmı ifade etmez

Ayrıca bakınız

değiştir

Dış bağlantılar

değiştir