Bir amper-saat veya amp-saat (sembolü Ah, A·h, A h), elektriksel yükün bir birimidir ve miliamper-saat (mAh) ve miliamper saniye (mAs) gibi alt birimleriyle kullanılır. Bir amper-saat 3.600 coulomb (amper-saniye)ye eşittir ve bir amperlik sabit akımla bir saat boyunca taşınan elektriksel yüktür. Amper-saat, elektrokaplama ve pil gibi elektrokimyasal sistem ölçümlerinde sıklıkla kullanılır. Yaygın kullanılan miliamper-saat (mAh veya mA·h), amper-saatin binde biridir (örn; 3,6 coulomb).

Bir miliamper saniye (mAs veya mA·s), X-ray tanısal görüntüleme ve radyoterapide ölçüm birimi olarak kullanılır. Bu nicelik, toplam X-ray üretilen enerjinin, belli gerilimdeki çalışan X-ray tüp akımına bölümüdür. Aynı toplam doz, farklı zaman süresinde X-ray tüp akımına bağlı olarak iletilebilir.

Faraday sabiti, bir mol elektronun yüküdür ve yaklaşık olarak 26,8 amper-saattir. Elektrokimyasal hesaplamalarda kullanılır.

Amper-saat enerji birimi değildir. Örneğin pil sisteminde, iletilen enerjinin tam hesabı, boşalma esnasında iletilen güçle tümleşmesi gerekir (Ani gerilim ve ani akım üretimi ile). Boşalma esnasında genellikle pilin gerilimi değişir. Uygun gücü bulmak için ortalama bir değer kullanılabilir.