Joule

SI sisteminde enerji birimi
(Joule (birim) sayfasından yönlendirildi)

Joule veya jul (sembolü: J), Uluslararası Birim Sistemi'nde enerji, veya ısı miktarından türetilmiş bir ölçü birimidir. Bir metre üzerinden bir newtonluk kuvvet uygulanarak harcanan enerjiye (veya yapılan iş) veya iki ucu arasında bir voltluk gerilim farkı olan bir devre elemanı üzerinden geçen bir amperlik akımınin tükettiği enerjiye eşittir. Adını İngiliz fizikçi James Prescott Joule'dan (1818-1889) almıştır.

Joule
Ölçü sistemi: SI türetilmiş birim
Neyin birimi Enerji
Sembol: J
İsim kaynak kişisi: James Prescott Joule
Birim dönüşümleri
1 J eşittir:
   SI ana birimi    1 kg·m2/s2
   CGS birimi    1×107 erg
   kilowatt saat    2,78×10-7 kW•h
   kilokalori    2,39×10-4 kcal
   BTU    9,48×10-4 BTU

Öncelikle taban SI birimleri cinsinden ve daha sonra diğer SI birimleri cinsinden şu şekilde ifade edilir:

Burada kg kilogram, m metre, s saniye, N Newton, C coulomb, W watt, Pa pascal ve V volttur.

Bir joule ayrıca şu şekilde tanımlanabilir:

KullanımDeğiştir

Bu SI birim adını James Prescott Joule'dan almıştır. Özel addan türetilmiş olmasına rağmen cümle başında yer almıyorsa ilk harfi küçük (joule) yazılır.

Newton-metre ile karşılığıDeğiştir

Açısal mekanikte; moment, doğrusal Newton mekaniği kuvvet parametresi, kütle atalet anı ve mesafe açısına benzerdir. Enerji her iki sistemde de aynıdır. Böylece, joule newton-metre olarak aynı boyutlara sahip olmasına rağmen (1 J = 1 N • m = 1 kg • m² • s-2), bu birimleri değiştirilebilir değildir: CGPM enerji ünitesi adını "joule " vermiştir. Ancak, tork ünitesine herhangi bir özel isim vermemiştir. Bu nedenle kendisini oluşturan parçalardan türetilen bir bileşik isim olarak bilinen tork birimi newton-metre (N • m) dir. Tork ve enerji aşağıdaki denklemden dolayı birbirleriyle ilişkilidir:

 

Burada; E enerji, τ tork ve θ taşınan açı (radyan cinsinden) dır. Radyan boyutsuz olduğu için, tork ve enerji aynı boyutlara sahiptir. Newton-metre kullanımı tork ve enerji için, yanlış anlamaları ve iletişim eksiklikleri önlemeye yardımcı olur. Ek bir çözümde joule ‘un skaler olduğunu fark etmekti . Tork vektör ise onun bir vektör kuvveti ve bir vektör deplasmanı vardır. Tork, mesafe vektörü ve bir kuvvet vektörünün çarpımıdır. "Newton-metre" üzerinde bir geleneksel tork vektör çizimi belirsizliği giderir.

Pratik örneklerDeğiştir

 • Günlük yaşamda şunlar yaklaşık bir joule temsil eder:
 • Dikey olarak havada bir metre küçük elma kaldırmak için gereken enerji (yaklaşık olarak 100 g'lık bir kütleye sahip)
 • Aynı elmanın bir metreden yere düştüğünde açığa çıkardığı enerji.
 • 0.24 K derecesindeki 1 g suyun ısısını yükseltmek için gereken ısı.
 • Bir kişi tarafından her saniyenin 1/60thsında ortaya çıkan ısı(yaklaşık 17 ms).
 • Çok yavaş bir şekilde hareket eden bir insanın bir 50 kg'lık kinetik enerjisi (0,2 m / s ya da 0.72 km / h).
 • 6 m / s ile hareket eden 56 gr tenis topunun kinetik enerjisi (22 km / saat). [8]
 • Kütlesi 1 kg olan ve √ 2 ≈ 1.4 m / s hızında hareket eden bir cismin kinetik enerjisi.

KatlarıDeğiştir

For additional examples, see: Orders of magnitude (energy)
Şablon:SI multiples

NanojouleDeğiştir

Nanojoule (nJ) bir joule’un milyarda birine eşittir. Bir nanojoule uçan bir sivrisineğin kinetik enerjisinin 1/160 ile ilgilidir.

MicrojouleDeğiştir

Microjoule (μJ) bir joule’un milyonda birine eşittir.Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nın (LHC) çarpışmalar sırasında parçacık başına 1 Microjoule (7 TeV) üretmesi bekleniyor.

MilijouleDeğiştir

Milijoule (mJ) bir joule’un binde birine eşittir.

KilojouleDeğiştir

Kilojoule (kJ) bin (10^3) joule’a eşittir. Bazı ülkelerde besin gıda standart enerji değerleri kilojoules (kJ)cinsindendir. Bir kilojoule saniyede (1 kilovat) tam gün ışığında Dünya'nın bir metrekare tarafından alınan güneş radyasyonunun yaklaşık miktarıdır.

MegajulDeğiştir

Megajul (MJ) bir milyon (10^6) joule, ya da yaklaşık olarak 160 km / saat (100 mil)le hareket eden bir tonluk bir aracın kinetik enerjisine eşittir.

GigajouleDeğiştir

GigaJoule (GJ) bir milyar (10^9) joule’a eşittir. 6 GJ, yanmış bir varil yağın potansiyel kimyasal enerji miktarına eşittir.

TerajouleDeğiştir

Terajoule (TJ), bir trilyon (10^12) joule’a eşittir.Yaklaşık 63 TJ enerji Hiroşima'da patlyan bir atom bombası tarafından serbest bırakıldı.

PetajouleDeğiştir

Petajoule (PJ), bir katrilyon (10^15) joule eşittir. 210 PJ yaklaşık 50 megatona eşdeğerdir. Bu enerji şimdiye kadarki en büyük insan yapımı nükleer Tsar Bomba'nın patlası sonucunda yayılan enerji miktarına eşittir.

ExajouleDeğiştir

Exajoule (EJ), bir kentilyon (10^18) joule’a eşittir. Japonya'da 2011 Tohoku depremi ve tsunamiden 1.41 EJ enerjiye sahipti. ABD de bir yılda kullanılan enerji yaklaşık 94 EJdir.

ZettajouleDeğiştir

Zettajoule (ZJ) bir sekstilyon (10^21) joule’a eşittir. Yıllık küresel enerji tüketimini yaklaşık 0,5 ZJ olduğu tahmin ediliyor.

YottajouleDeğiştir

Yottajoule (YJ) bir septillion (10^24) joule’a eşittir. Bu, yaklaşık 1 °C ile yeryüzündeki suyun tüm hacmini ısıtmak için gereken enerji miktarıdır.

DönüşümlerDeğiştir

1 joule şunlara eşittir :

 • 1 × 107 erg (tam)
 • 6.24150974 × 1018 eV (elektronvolta)
 • 0,2390 cal (termokimyasal gram kalori veya küçük kalori)
 • 2,3901 × 10-4 kcal (kilokalori ısılkimyasal, kilogram kalori, büyük kalori veya gıda kalori)
 • 9,4782 × 10-4 BTU (İngiliz ısı birimi)
 • 0,7376 ft • lb (foot-pound)
 • 23.7 ft • pdl (ayak-poundals)
 • 2,7778 × 10-7 kilovat-saatlik
 • 2,7778 × 10-4 watt-saat
 • 9,8692 × 10-3 litre-atmosfer
 • 11,1265 femtogram (kütle-enerji denkliği)
 • 1 × 10-44 foe (tam)

Joule cinsinden tam olarak tanımlanmış birimler şunları içerir:

 • 1 termokimyasal kalori = 4,184 J
 • 1 Uluslararası Masa kalori = 4,1868 J
 • 1 watt saat = 3600 J
 • 1 kilovat saat = 3.6 × 106 J (ya da 3.6 MJ)
 • 1 watt saniye = 1 J
 • 1 ton TNT = 4,184 GJ

Katı Adı Sembol Katı Adı Sembol
100 joule J      
101 dekajoule daJ 10–1 desijoule dJ
102 hektojoule hJ 10–2 santijoule cJ
103 kilojoule kJ 10–3 milijoule mJ
106 megajoule MJ 10–6 mikrojoule µJ
109 gigajoule GJ 10–9 nanojoule nJ
1012 terajoule TJ 10–12 pikojoule pJ
1015 petajoule PJ 10–15 femtojoule fJ
1018 egzajoule EJ 10–18 attojoule aJ
1021 zettajoule ZJ 10–21 zeptojoule zJ
1024 yottajoule YJ 10–24 yoktojoule yJ