Newton (birim)

Newton, SI birim sisteminde kuvvet birimi olup simgesi N'dir. Terim, fizik bilimine yaptığı katkılar nedeni ile İngiliz bilim insanı Isaac Newton'un adı ile anılır.

Kütlesi 1 kg olan bir cismin hızını, 1 saniye içerisinde 1 m/s arttırmak için o cisme uygulanması gereken kuvvet, newton cinsinden

olarak tanımlanır.

Newton'un İkinci Yasası olan, "Birim kuvvet, birim kütlenin hızını birim zamanda birim hız kadar arttırır." belirtimince, birim kütleyi birim hızlanmaya ("hızlanma" veya "hızdaki değişme" ; "ivme" ; "hızın zamana göre birinci türevi" veya "konumun zamana göre ikinci türevi" tümü aynı kavramı karşılar) uğratan kuvvet, kütle için kilogram, uzaklık için metre ve zaman için saniye birimleri kullanıldığında, Newton birimi ile belirtilir.

Kilogramkuvvet (kgf) ise, Dünya Gezegeni'nin her kütleye uyguladığı sabit yer çekimi ivmesinin 1 kg'lık kütle için ölçülen değeridir.

Kütle hangi oranda büyürse, ona etkiyen yerçekimi de aynı oranda büyür ancak daha büyük yerçekimi kuvvetinin hızlandırması gereken kütle de aynı oranda büyük olduğu için ivme aynı kalır. Bu davranış, hava sürtünmesi olmayan ortamda bir tüy ile demir güllenin eş zamanlı düşüşü deneyi ile gözlemlenebilmiştir.

Dünya'daki yer çekimi ivmesi 'ye, yani 'ye eşittir.