Hun Nutku

Hun Nutku (Hunnenrede), II. Wilhelm (Deutsches Reich) 27 Temmuz 1900 tarihinde Bremerhaven'de yapıldı. Alman ordu birlikleri Boxer Ayaklanması'nı bastırmak üzere Çin'e bu Nutuk ile gönderildiler. Alman İmparatoru bu nutukla kendi askerlerine Hunlar gibi nam salmayı ve tarihe geçmeyi emrediyor. Çinliler nasıl binlerce yıl Hunlardan korktularsa aynı korkuyu Alman ordularının da Çinlilere karşı oluşturmasını diliyor.

Wilhelm II. Savaş Nutkusu, Alman ordu birliklerini Çin bokscular kalkınmasına karşı gönderdi. Hunnenrede Hun Nutkusu olarak tarih kitaplara geçti.

Nutukta slogan olarak "Af etmeyin! Esir almayın!" kullanıldı. (Almanca:"Pardon wird nicht gegeben! Gefangene werden nicht gemacht!")

KaynakçaDeğiştir