Hollanda Kanonu

Hollanda Kanonu veya Ana Hatlarıyla Hollanda Tarihi, Hollanda tarihinin kronolojik bir özetini sağlamayı amaçlayan elli konudan oluşan bir listedir. Listenin amacı, Hollanda'da ilkokullarda ve lisede öğretilecek konuları belirlemektir.[1][2] Elli konu on dört bölüme ayrılmıştır.

HazırlanışıDüzenle

Hollanda Kanonu, Frits van Oostrom başkanlığındaki bir komite tarafından hazırlanmış ve 16 Ekim 2006'da Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanı Maria van der Hoeven'e sunulmuştur.

Revize edilmiş bir versiyon 3 Ekim 2007'de Hollanda hükümetine sunuldu ve Ekim 2008'de kanonun 1 Ağustos 2009'a kadar okul müfredatına dahil edilmesi kararlaştırıldı.

Kanon, "Hollanda'nın tarihi ve kültürü hakkında en azından herkesin bilmesi gerekenlere" genel bir bakış sunmanın yanı sıra, Hollanda okullarında Tarih öğretimi için bir çerçeve sağlamak üzere tasarlandı.[3] Ebeveynlerin çocuklarını dini ve diğer görüşlerine göre eğitme hakkını garanti altına alan Hollanda anayasasında yer alan eğitim özgürlüğü ilkesi uyarınca okullar kanonu öğretmek zorunda değildir.

Entoen.nu web sitesi, kanonun okullarda ve genel olarak toplumda kullanılmak üzere geliştirilmesinden sorumludur.[4]

2018'de Canon'un bileşimi hakkında siyasette bir tartışma vardı. D66, Canon'un çok az çeşitli olduğunu ve çok fazla erkeklerden oluştuğunu düşünüyordu. Liste Haziran 2020'de güncellendi.

2006 listesiDüzenle

14 bölümDüzenle

 1. Deniz Kenarındaki Alçak Ülkeler
 2. Avrupa'nın dış kenarlarında
 3. Hıristiyanlığa dönüşüm
 4. Hollanda dili
 5. Ren, Maas ve Schelde nehirlerinin birleştiği noktada bir şehir merkezi ve ticaret merkezi
 6. Hollanda Cumhuriyeti bir ayaklanmadan doğuyor
 7. Altın Çağ'ın çiçeklenmesi
 8. Bir ticaret milleti ve sömürge gücü
 9. Anayasal monarşi altında bir ulus devlet
 10. Modern toplumun yükselişi
 11. 1914'ten 1945'e kadar dünya savaşları sırasında Hollanda
 12. Refah devleti, demokratikleşme ve sekülerleşme
 13. Hollanda'nın çeşitlendirilmesi
 14. Avrupa'da Hollanda

50 konuDüzenle

Konu Bölüm Tarih Açıklama
1 Dolmenler 3 MÖ 3000 Tarıma başlayan ilk insanlar
2 Roma İmparatorluğu'nun Hudutları 2, 3 47 - 400 Roma Dünyasının sınırlarında
3 Willibrord 3 658 - 739 Hıristiyanlığın yayılması
4 Şarlman 2 742 - 814 Batı dünyasının imparatoru
5 Bütün kuşlar ‘Hebban olla vogala 4 1100 Hollandaca yazılı ilk metin
6 V. Floris 6 1254 - 1296 Hollandalı bir Graaf ve hoşnutsuz bir asalet
7 Hansa Birliği 5 1356 - 1450 Aşağı Ülkeler'de Ticaret Yapan Şehirleri
8 Erasmus 3 1466? - 1536 Evrensel bir hümanist
9 V. Karl 2, 6 1500 - 1558 Bir idari birim olarak Düşük Ülkeler
10 İkonoklastik İsyan - Kilisede Resim ve heykellerin parçalanması 3, 6 1566 Dinsel anlaşmazlıklar
11 Sessiz William 6 1533 - 1584 İsyankâr bir asilden ‘Vatanın Atası’na
12 Birleşik Hollanda Cumhuriyeti 6 1588 - 1795 Olağanüstü bir federal cumhuriyet
13 Hollanda Doğu Hindistan Şirketi 8 1602 - 1799 Deniz aşırı coğrafyaya doğru yayılma
14 Beemster polderı 1, 6 1612 Hollanda ve su
15 Grachtengordel 5, 6 1613 - 1662 On yedinci yüzyılda kentsel genişleme
16 Hugo Grotius 6, 7 1583 - 1645 Çağdaş uluslararası hukukun öncüsü
17 Devlet İncil’i (Statenbijbel) 3, 4 1637 Kitapların Kitabı
18 Rembrandt 7 1606? - 1669 Büyük ressamlar
19 Joan Blaeu’nun Büyük Atlası (Atlas Maior) 7, 8 1662 Dünya’yı haritaya aktarma
20 Michiel de Ruyter 7 1607 - 1676 Deniz kahramanları
21 Christiaan Huygens 7 1629-1695 Altın Çağ’da bilim
22 Spinoza 7 1632 - 1677 Gerçeği arama yolunda
23 Kölelik 8 1637 - 1863 Yeni Dünya’da insan ticareti ve zorunlu çalışma
24 Buitenplaatsen 7, 9 17. ve 18. yüzyıl Ülkede yazlık konutlar
25 Eise Eisinga 9 1744 - 1828 Hollanda’da Aydınlanma
26 Vatanseverler 9 1780 - 1795 Cumhuriyet’in krizi
27 Napolyon Bonapart 9 1769 - 1821 Hollanda Krallığı (Bonapart Hanedanı)
28 I. Willem 9 1772 - 1843 Hollanda Birleşik Krallığı
29 İlk demiryolu 10 1839 Sanayi Devrimi
30 Hollanda Anayasası 9 1848 Bir devletin en önemli yasası
31 Max Havelaar 4, 8 1860 Hollanda Doğu Hindistanı'nda yaratılan kötü koşullardan şikayet
32 Çocukların çalıştırılmasına karşı çıkma 10 19. yüzyıl İşyerinden okula
33 Vincent van Gogh 10 1853 - 1890 Modern sanat
34 Aletta Jacobs 10, 12 1854 - 1929 Kadın hakları
35 Birinci Dünya Savaşı 10, 11 1914 - 1918 Savaş vetarafsızlık
36 De Stijl 11 1917 - 1931 Tasarımda devrim
37 Büyük Buhran 11 1929 - 1940 Ekonomik Bunalımı'nda bir toplum
38 İkinci Dünya Savaşı 11 1940 - 1945 İşgal ve özgürlük
39 Anne Frank 11 1929 - 1945 Yahudilerin tutuklanması
40 Endonezya 11, 13 1945 - 1949 Bir koloni kendini özgür kılıyor
41 Willem Drees 12 1886 - 1988 Refah devleti
42 Büyük Su Baskını 'watersnood' 1, 12 1 Şubat 1953 Suyun yarattığı tehlike
43 Televizyon 12 1948 Kitle iletişim araçlarının yükselişi
44 Rotterdam Limanı 12 1880 Dünyaya açılan kapı
45 Annie M.G. Schmidt 4, 12 1911 - 1995 Bir burjuva ülkesinde aykırılık
46 Surinam ve Hollanda Antilleri 13 1945 Batı’daki sömürgelerin Hollanda’dan ayrılması
47 Srebrenitsa 14 1995 Barışı korumanın çıkmazları
48 Veelkleurig Nederland 13 1945 Çok kültürlülük
49 Doğalgaz 12 1959 - 2030? Azalan bir kaynak
50 Avrupa 14 1945 Hollanda ve Avrupa Birliği

Komite ÜyeleriDüzenle

2020 listesiDüzenle

Liste Haziran 2020'de güncellendi.

7 bölümDüzenle

 1. Su ülkesi Hollanda
 2. Anlam ve felsefe
 3. Dil, sanat ve kültür
 4. Bilgi, bilim ve inovasyon
 5. Sosyal eşit(siz)lik
 6. Siyaset ve toplum
 7. Küresel ekonomi

50 konuDüzenle

Konu Tarih Açıklama
1 Trijntje Yaklaşık M.Ö. 5500 Hollanda'daki en eski insan iskeleti
2 Dolmenler Yaklaşık M.Ö. 3000 Tarıma başlayan ilk insanlar
3 Roma İmparatorluğu'nun Hudutları M.S. 47 - yaklaşık 400 Roma Dünyasının sınırlarında
4 Willibrord M.S. 658 - 739 Hıristiyanlığın yayılması
5 Büyük Şarl M.S. 742 - 814 Akşam Ülkesinin, imparatoru
6 Bütün kuşlar ‘Hebban olla vogala’ Yaklaşık M.S. 1100 Hollandaca yazılı ilk metin
7 Hansa Birliği 1356 - yaklaşık 1450 Aşağı Ülkeler’de ticaret yapan şehirler
8 Hieronymus Bosch Yaklaşık 1450 - 1516 Bir ortaçağ kasabasında ressam
9 Burgundy Meryem 1457 - 1482 Burgonya ve Habsburg arasındaki egemenlik
10 Erasmus 1469 ? - 1536 Evrensel bir hümanist
11 İkonoklastik İsyan - Kilisede Resim ve heykellerin parçalanması 1566 Dinsel anlaşmazlıklar
12 Sessiz William 1533 – 1584 İsyankâr bir asilden ‘Vatanın Atası’na
13 Johan van Oldenbarnevelt 1547 - 1619 Cumhuriyet içindeki çatışmalar
14 Hollanda Doğu Hindistan Şirketi ('VOC') 1602 – 1799 Deniz aşırı coğrafyaya doğru yayılma
15 ‘De Beemster’, Denizden/Gölden Kazanılmış, Kurutulmuş Arazi 1612 Hollanda ve su
16 Hugo Grotius 1583 – 1645 Çağdaş uluslararası hukukun öncüsü
17 Devlet İncil’i (Statenbijbel) 1637 Kitapların Kitabı
18 Rembrandt 1606? – 1669 Büyük ressamlar
19 Joan Blaeu’nun Büyük Atlası (Atlas Maior) 1662 Dünya’yı haritaya aktarma
20 Michiel de Ruyter 1607 - 1676 Deniz kahramanları
21 Christiaan Huygens 1629 - 1695 Altın Çağ’da bilim
22 Spinoza 1632 - 1677 Gerçeği arama yolunda
23 Kölelik yaklaşık 1637 – 1863 Yeni Dünya’da insan ticareti ve zorunlu çalışma
24 Eise Eisinga 1744 - 1828 Hollanda’da aydınlanma
25 Sara Burgerhart 1782 Akıl Çağında asi kadınlar
26 Vatanseverler 1780 – 1795 Cumhuriyet’in krizi
27 Napolyon Bonapart 1769 - 1821 Fransız İdaresi Dönemi
28 Kral I. Willem 1772 - 1843 Hollanda Birleşik Krallığı
29 İlk demiryolu 1839 Hızlanma
30 Anayasa 1848 Bir devletin en önemli kanunu
31 Max Havelaar 1860 Hollanda Doğu Hindistan’da Skandal
32 Çocukların çalıştırılmasına karşı çıkma 19. yüzyıl İşyerinden okula
33 Vincent van Gogh 1853 – 1890 Çağdaş sanatçı
34 Aletta Jacobs 1854 - 1929 Kadınların özgürleşmesi
35 Birinci Dünya Savaşı 1914 - 1918 Savaş ve tarafsızlık
36 Anton de Kom 1898 - 1945 Irkçılık ve sömürgecilikle mücadele
37 II. Dünya Savaşı 1940 – 1945 İşgal ve özgürlük
38 Anne Frank 1929 - 1945 Yahudilerin tutuklanması
39 Endonezya 1945 - 1949 Bir sömürge özgürlük için savaşıyor
40 Büyük Su Baskını 1 Şubat 1953 Suyun yarattığı tehlike
41 Televizyon 1948 yılından itibaren Kitle iletişim araçlarının yükselişi
42 Rotterdam Limanı 1880 yılından itibaren Dünyaya açılan kapı
43 Marga Klompé 1912 - 1986 Hollanda'nın ilk kadın bakanı
44 Göçmen işçiler 20. yüzyıl Yeni Hollanda sakinleri
45 Annie M. G. Schmidt 1911 - 1995 Bir burjuva ülkesinde aykırılık
46 Kömür ve gaz 1948'den itibaren Enerji sorunu
47 Surinam ve Hollanda Antilleri 1945 yılından itibaren Batı’daki sömürgelerin Hollanda’dan ayrılması
48 Srebrenitsa 1995 Barışı korumanın çıkmazları
49 Avrupa 1945’ten bugüne Hollandalılar ve Avrupalılar
50 'O Portakal Hissi' 1974'ten itibaren Turuncu rengin Hollandalıların sporda birleştirici rolü

KaynakçaDüzenle

 1. ^ "Wat is de Canon van Nederland?" (Felemenkçe). Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı. 30 Mayıs 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Mayıs 2011. 
 2. ^ A Key to Dutch History (PDF). Amsterdam University Press. 2007. s. 228. ISBN 978-90-5356-498-1. 
 3. ^ "Entoen.nu: Canon van de Nederlandse geschiedenis". VKbanen (Felemenkçe). 13 Ekim 2008. 13 Mart 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 4. ^ "entoen.nu". entoen.nu. 23 Ekim 2006 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Aralık 2011. 
 5. ^ "Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland" [Hollanda Kadın Sözlüğü] (Felemenkçe). Inghist.nl. 29 Nisan 2011. 15 Temmuz 2004 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Aralık 2011. 

Dış bağlantılarDüzenle