Frithjof Schuon

Rene Guenon ve Ananda Coomaraswamy ile birlikte tradisyonalizm akımının kurucusu metafizikçi, ressam, şair, yazar ve tasavvuf önderi. 50 yılı aşkın bir sürede yazdığı 20'nin üzerindeki kitapları kendi orijinal dili olan Fransızca'nın dışında pek çok dünya diline çevrilmiş, akademi içi ve dışı çevrelerde tartışılmış ve hâlâ tartışılmakta olan bir dini figürdür.

Frithjof Schuon
Frithjof Schuon.jpg
Doğum 18 Haziran 1907(1907-06-18)
Basel, İsviçre
Ölüm 5 Mayıs 1998 (90 yaşında)
Bloomington, Indiana,
Vatandaşlık   İsviçre,  Fransa,  Almanya
Kariyeri
Dalı Perennial felsefe
Etkilendikleri René Guénon, Adi Shankara, Plato, Meister Eckhart, Ibn Arabi, Ahmad al-Alawi
Etkiledikleri Martin Lings, Hossein Nasr, Titus Burckhardt, Wolfgang Smith, Huston Smith, Harry Oldmeadow, Jean Borella, James Cutsinger, Marco Pallis, Joseph Epes Brown, William Stoddart, Whitall Perry, Thomas Merton, Algis Uzdavinys, Leo Schaya, Charles Upton, Philip Sherrard, Michael Fitzgerald, Jean-Louis Michon, Ali Lakhani

BiyografiDüzenle

Basel'de Alman ebeveynden dünyaya gelen ve ilk eğitimini Almanca sonraki eğitimini Fransızca alan geleneksel metafiziğin önde gelen figürlerinden olan Frithjof Schuon (18 Haziran 1907 - 5 Mayıs 1998) metafizikçi, şair ve ressamdır. Paris'te İslamiyet ile ilgilenmiş Arapça öğrenmiş ve Cezayir ile Mısır'a gitmiştir. 1950 ve 60'lı yıllarda Amerikan Ova Yerlileri ile (Sioux ve Crow kabileleri) ile temasa geçmiş ve onların yaşam biçimleri ve sanat stilleri üzerine çalışmış ve Bloomington'da (1998) ölmüştür.

PerspektifiDüzenle

Schuon, Fransız metafizikçi René Guénon'un ilkelerini ortaya koyduğu tradisyonalist veya perennialist perspektifi izah edip farklı kültür ve coğrafyalardaki gelenekleri anlamakta söz konusu perspektiften yararlanmıştır. Buna göre Antik Yunan, Hindu, Yerli geleneklerinde ve monoteist Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet gibi dinlerde zahiri formların dışında bir batınî boyutla ilişkili olarak ifadelendirilen, kadim, evrensel bir bilme biçimi (ya da bilgelik) ve bu bilginin dayandığı bir ilkeler bütünü bulunmaktadır. İslam ve sûfi geleneği içinde bulunmasına rağmen bir metafizikçi olarak Schuon eserlerinde çeşitli din ve kültürlerdeki bu külli ilkeleri tespit etmeye ve mevcut farklılıkları ve arızilikleri yine bu külliler ışığında anlamaya çalışmaktadır. Schuon, İslam mistisizmi (Tasavvuf) ve diğer geleneklerde dile getirilen merkez ve çember sembolizmini çeşitli geleneksel din ve maneviyat biçimlerini anlamlandırmakta kullanmaktadır. Bu sembolizmin de işaret ettiği gibi merkezin biricikliğinin yanı sıra nihayetinde o merkeze ulaşan çemberin üzerinde bulunan farklı noktalar mesabesindeki gelenekler, günümüzün din ve gelenek karşıtlığı üzerine kurulu modern dünyasında geleneğin anlamına yeniden nüfuz etmek için modern aklı ifade eden rasyonel düşünme tarzıyla değil entelektüel (irfani) bir yaklaşımla yeniden ele alınıp yorumlanmalıdır. Ancak bu yorumlama veya günümüz felsefi diliyle söylersek okuma biçimi hiçbir şekilde modern düşünce düzleminde değil o geleneğin bir bütün olarak değerlendirileceği ve unsurlarından hiçbirini birbirinden koparmadan yapılmalı ve farklı gelenekler arasında herhangi bir senkretizm (birleştirmecilik) veya eklektizme (seçmecilik) yol açmamalıdır zira her bir din ve geleneğin olduğu haliyle var olması beşer düzeyini aşan bir İlahi iradeden kaynaklanmaktadır. Bu sebeple yeni maneviyat veya din biçimleri otantik din ve geleneklerden kaynakları ve hedefleri itibarıyla tamamen beşerilik taşıdığı için ayrılır.

Frithjof Schuon a göre " Gerçekten her şey daha önceden söylenmiştir, ama her şeyin her zaman herkesçe anlaşılmış olması için daha pek çok şey gereklidir. Demek ki "yeni hakikatler" sunma gibi bir amaç söz konusu olamaz. Bununla birlikte çağımızda, hatta dinin asıllarından uzaklaşan her çağda, zorunlu olan şey, ruhun özünde ezeli bir yazıyla yazılı hakikatleri yeniden keşfetmeleri için, kimilerine yeni anahtarlar sağlamaktır. Bu anahtarlar eskilerinden daha değişik, daha çok düşünceyle ilgilidir, ama onlardan daha iyi değildir."(İslamı Anlamak,s.19)

Aynı bağlamda yazar Formes et substance dans les religions adlı eserinde şöyle demektedir: "Aslında her şey daha önceden söylenmiştir, hem de çok iyi bir şekilde; ama onları her zaman yeniden söylemek gerekmektedir. Onları söylerken de, her zaman ne yapılmışsa onu yapmak, yani düşünen egonun içinde değil, fakat insan aklının insanı aşan, aşkın cevherinde bulunan hakikatleri düşünce planında dile getirmek gerekmektedir. İnsan aklı bir bütündür. Dolayısıyla temel olarak mutlakı, sonra da mutlaka bağlı olarak nisbinin anlamını kavrayabilecek düzeydedir. Mutlakı kavramak demek nisbiyi de kavramak demektir; sonra da mutlakın içinde nisbinin köklerini, nisbinin içinde de mutlakın yansımalarını kavramak demektir. Bütün metafizik, bütün kozmoloji son tahlilde Evrensel "Maya"ya özgü olan ve buna göre, bizzat aklın cevherine bağlı olan, mutlak ve nisbinin birbirinin tamamlayıcısı olma durumunu ortaya çıkarır."

İngilizce'ye Çevrilen EserleriDüzenle

 • Esoterism as Principle and as Way
 • Echoes of Perennial Wisdom
 • Language of the Self
 • Stations of Wisdom
 • Survey of Metaphysics and Esoterism
 • Understanding Islam
 • Islam and the perennial philosophy
 • Christianity/Islam: Essays on Esoteric Ecumenicism
 • The Eye of the Heart
 • From the Divine to the Human
 • The Garland: (Poems)
 • Gnosis: Divine Wisdom
 • In the face of the Absolute
 • Light on the Ancient Worlds
 • Logic and Transcendence
 • The Play of Masks
 • Road to the Heart: Poems
 • Roots of the Human Condition
 • Spiritual Perspectives and Human Facts
 • Sufism: Veil and Quintessence
 • To Have a Center
 • The Transfiguration of Man
 • Treasures of Buddhism
 • In the tracks of Buddhism

Türkçeye Çevrilen EserleriDüzenle

 • Bilgelik Şiirleri, çev. Mahmut Kanık & Dr. Munise Yetim, İz Yayıncılık
 • İslam'ı Anlamak (Comprendre l'Islam) çev. Mahmut Kanık, İz yayıncılık
 • İslam'ın Metafizik Boyutları (Dimensions of İslam) çev. Mahmut Kanık, İz Yayıncılık
 • İslam ve Ezeli Hikmet, Çev. Şehabeddin Yalçın, İz Yayıncılık
 • Varlık, Bilgi ve Din, Çev. Şehabeddin Yalçın, İnsan Yayınları
 • Dinlerin Aşkın Birliği (De l'unite Trascendante des Religions) çev. Yavuz Keskin, Ruh ve Madde Yayınları
 • Yansımalar, çev. Nurullah Koltaş, Hece Yayınları
 • Tasavvuf: Kabuk ve Öz (Sufism: Veil and Quintessence), çev. Veysel Sezigen, İz Yayıncılık

Ayrıca bakınızDüzenle

MakaleleriDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle