Adi Şankara

8. yüzyılda yaşamış Hint filozof ve teolog

Adi Şankara (788, Kaladi, Koçi - 820, Kedarnath, Uttarakhand), Hint filozof, mistik ve teolog. Śaṅkara Bhagavatpādācārya ve Ādi Śaṅkarācārya adlarıyla bilinen Hint filozof Vedanta'nın bir alt kolu olan Advaita Vedanta öğretisinin tarihteki en ünlü temsilcilerinin başında gelir.

Adi Şankara

Tüm Hindistan'ı bir uçtan diğer uca katetmiş, Güney Asya'nın farklı kesimlerine gitmiş ve vaazlarıyla ve diğer düşünürlerle yaptığı tartışmalarla mensubu olduğu felsefenin yayılmasını sağlamaya çalışmıştır. Kurduğu dört manastır Advaita Vedanta'nın yayılmasını kolaylaştırmıştır. Adi Şankara'nın Daşanami manastır düzenini organize ettiği ve Shanmata tapınım geleneğinin kurucusu olduğuna inanılır.

Hayatı değiştir

Adi Şankara ile ilgili geleneksel kayıtlar Shankara Vijayams'da yer almaktadır. Biyografik ve efsanevi materyalin bir karışımı olan bu külliyatta filozofun hayatı şiirsel bir ifade biçimiyle anlatılır. Bunların arasındaki en önemli biyografler 14. yüzyıla tarihlenen Mādhavīya Śaṅkara Vijayaṃ, 15.-17. yüzyıl arasındaki bir tarihte yazılan Cidvilāsīya Śaṅkara Vijayaṃ ve 17.yüzyıldan sonrasına tarihlenen Keraļīya Śaṅkara Vijayaṃ'dır.

Adi Şankara, Nambodiri Brahmin topluluğu arasında şimdiki Kerala şehrinin yakınlarındaki Kaladi yakınlarında veya Aryamba'da dünyaya geldi. Anlatıya göre ailesi çocuksuz geçen uzun yıllardan sonra Vadakkunnathan tapınağındaki dualarından sonra Şankara'ya kavuşmuştur. Babası Şankara henüz daha küçük bir çocukken ölmüştür. Şankara'nın babası vefatında henüz üç yaşını doldurmamış olduğu söylenmiştir. Beş yaşında öğrencilik hayatı başlamış, sekiz yaşında Hindu kutsal metinleri olan dört Veda'ya hakim olmuştur.

Erken bir yaşta gezgin keşiş (sannyasa) olma eğilimi gösteren Şankara bu isteğine ancak annesinin ikna edip rızasını aldıktan sonra kavuşmuştur. Kerala'yı terk etmiş ve guru (Hint maneviyatında mürşitin karşılığı) aramak için Kuzey Hindistan'a doğru yola çıkmıştır. Narmada Nehri kıyılarında Gaudapada'nın müritlerinden olan Govinda Bhagavatpada ile karşılaşmıştır. Şankara'ya kim olduğunu soran Govinda Bhagavatpada'yı Advaita Vedanta felsefesinden alınma bir dörtlükle yanıt verdiğinde Govinda'yı etkiler ve onun müridi olur.

Gurusu Şankara'yı Brahma Sutraları üzerine tefsir yazmak ve Advaita felsefesini vaz' etmesi için eğitir. Kashi'ye seyahat eden Şankara orada ilk müridi olacak olan genç Sananda ile tanışır. Efsaneye göre talebeleriyle Vishwanath Tapınağı'na giden Şankara'nın yolunun üzerinde çevresinde dört köpek olan bir dokunulmaz çıkar. Müritlerinin yoldan çekilmesi ikazı üzerine dokunulmaz "Ebedi Atman'ımı mı yoksa bu tenden ibaret bedeni mi hareket ettirmemi istiyorsun?" diye sorar. Dokunulmazın tanrı Şiva'nın bir tezahürü, dört köpeğin de dört Veda olduğunu fark eden Şankara, dokunulmazın önünde saygıyla eğilir ve Manisha Panchakam adlı eserini kaleme alır. Badari'de ünlü Bhashya'larını (tefsirlerini) ve Prakarana granthaları (felsefi risaleler)ni kaleme alır.

Felsefesi değiştir

Şankara Advaita Vedanta felsefe okulunun en ünlü zahit ve sözcüsü olmuştur. Tüm gerçekliğin Brahma dediği tek bir kaynaktan doğduğunu öne sürmüştür. Çokluk ve farklılık olarak görünen evren bir illüzyondan başka bir şey değildir. Bhagavad Gita, Upanişadlar ve Brahma Sutra yorumları Advaita Vedanta okulunun günümüzde hala önem verdiği metinler arasında yer alır.

Eserleri değiştir

 • Sri Sankara Granthavali - Complete Works of Sri Sankaracarya in the original Sanskrit, v. 1-10, revised ed., Samata Books, Madras, 1998. (Originally published from Sri Vani Vilas Press, Srirangam, 1910ff., under the direction of the Sringeri matha.)
 • Sankaracaryera Granthamala, v. 1-4, Basumati Sahitya Mandira, Calcutta, 1995. (complete works with Bengali translation and commentary)
 • Upanishad-bhashya-sangraha, Mahesanusandhana Samsthanam, Mt. Abu, 1979-1986. Sankara's bhashyas on the Katha, Mandukya, Taittiriya, Chandogya and Brihadaranyaka Upanishad, with Anandagiri's Tīkas and other sub-commentaries.
 • Prakarana-dvadasi, Mahesanusandhana Samsthanam, Mt. Abu, 1981. A collection of twelve prakarana granthas, with commentaries.
 • A Bouquet of Nondual Texts, by Adi Sankara, Translated by Dr. H. Ramamoorthy and Nome, Society of Abidance in Truth, 2006. A collection of eight texts. This volume contains the Sanskrit original, transliteration, word-for-word meaning and alternative meanings, and complete English verses.

Brahmasutra Bhashya değiştir

 • Edited with Marathi translation, by Kasinath Sastri Lele, Srikrishna Mudranalaya, Wai, 1908.
 • Edited with vaiyasika-nyayamala of Bharatitirtha, and Marathi commentary, by Vishnu Vaman Bapat Sastri, Pune, 1923.
 • Selections translated into English, by S. K. Belvalkar, Poona Oriental Series no. 13, Bilvakunja, Pune, 1938.
 • Edited with Adhikarana-ratnamala of Bharatitirtha, Sri Venkatesvara Mudranalaya, Bombay, 1944.
 • Translated into English, by V. M. Apte, Popular Book Depot, Bombay, 1960.
 • Translated into English, by George Thibaut, Dover, New York, 1962. (reprint of Clarendon Press editions of The Sacred books of the East v.34, 38)
 • Sri Sankaracarya Granthavali, no. 3, 1964.
 • Translated into German, by Paul Deussen, G. Olms, Hildesheim, 1966.

Bhagavadgita Bhashya değiştir

 • Critically edited by Dinkar Vishnu Gokhale, Oriental Book Agency, Pune, 1931.
 • Edited with Anandagiri's Tika, by Kasinath Sastri Agashe, Anandasrama, Pune, 1970.
 • Alladi Mahadeva Sastri, The Bhagavad Gita: with the commentary of Sri Sankaracharya, Samata Books, Madras, 1977.
 • A. G. Krishna Warrier, Srimad Bhagavad Gita Bhashya of Sri Sankaracarya, Ramakrishna Math, Madras, 1983.
 • Trevor Leggett, Realization of the Supreme Self: the Bhagavad Gita Yogas, (translation of Sankara's commentary), Kegan Paul International, London, 1995.

Upadeshasahasri değiştir

 • Sitarama Mahadeva Phadke, Sankaracaryakrta Upadesashasri, Rasikaranjana Grantha Prasaraka Mandali, Pune, 1911. (with Marathi translation)
 • Paul Hacker, Unterweisung in der All-Einheits-Lehre der Inder: Gadyaprabandha, (German translation of and notes on the Prose book of the upadeSasAhasrI) L. Röhrscheid, Bonn, 1949.

Vivekachudamani değiştir

 • Edited with English translation, by Mohini Chatterjee, Theosophical Publishing House, Madras, 1947.
 • Ernest Wood, The Pinnacle of Indian Thought, Theosophical Publishing House, Wheaton (Illinois), 1967. (English translation)
 • Swami Prabhavananda and Christopher Isherwood, Shankara's Crest-jewel of Discrimination, with A Garland of Questions and Answers, Vedanta Press, California, 1971.
 • Sri Sankara's Vivekachudamani with an English translation of the Sanskrit Commentary of Sri Chandrashekhara Bharati of Sringeri. Translated by P. Sankaranarayanan. Bharatiya Vidya Bhavan. 1999

Panchikarana değiştir

 • Edited with Sureshvara's varttika and varttikabharana of Abhinavanarayanendra Sarasvati (17th cent.), Sri Vani Vilas Press, Srirangam, 1970.
 • Edited with Gujarati translation and notes, Sri Harihara Pustakalya, Surat, 1970.

Türkçe'deki Eserleri değiştir

 • Şankara, Tefrik Etme Hazinesi, Dergah Yayınları

Ayrıca bakınız değiştir

Dış bağlantılar değiştir