Fazilet Vardar Sukan

Fazilet Vardar Sukan, Türk Bilim insanı ve mühendis. Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü kurucu başkanıdır.

1974 yılında İzmir Amerikan Kız Koleji'nden ve 1978 yılında Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra 1978 -1981 yılları arasında İngiltere University College London’da Biyokimya Mühendisliği alanında Doktora derecesini tamamlamıştır.

1982 yılında Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’ne Yardımcı Doçent olarak göreve başlamış ve sırası ile aynı bölümde 1985’te Biyomühendislik Doçenti, 1992’de Profesör olmuştur. 2000 yılında kuruluşunda öncülük ettiği Biyomühendislik Bölümü Başkanlığına atanmıştır.

Bilimsel çalışmalarının yanı sıra 1998 yılında bu yana, Ege Üniversitesi'nin Ar-Ge çalışmalarını ve üniversite-sanayi ilişkilerini koordine eden birim olan Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) Müdürlüğünü yürütmektedir. Ayrıca üniversite-sanayi ilişkileri, AB destekli projeler ve inovasyon politikaları bağlamında farklı komite ve organizasyonlarda görevlerini sürdürmektedir. NATO, National Science Foundation, British Council Academic Links Scheme, Avrupa Birliği MED-CAMPUS Programı ve Avrupa Birliği 5., 6. ve 7. Çerçeve Programları gibi uluslararası ve DPT, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ve TUBİTAK gibi ulusal desteklerden yararlanarak Tamamlanmış veya devam eden toplam 31 bilimsel ve 19 Bilimsel Politika Projesi mevcuttur.

Kazandığı ödüller ve burslarDüzenle

TÜBİTAK Lise Proje yarışması 1972 yılı üçüncülüğü

IASTE Yurt Dışı Staj Bursu, İsveç 1976

British Council Fees Support Scheme, 1979-1981

•Jackson Lewis Scholarship (UCL), 1979-1981

•Benson Bequest (UCL), 1980

•TÜBİTAK Yurt Dışı Bilimsel Faaliyetler Bursu, 1985

TÜBİTAK Teşvik Ödülü (1989). "Biyomühendislik Alanında"

TUSMES 6 ÇP En iyi Proje Başvurusu – Sosyal Sorumluluk Ödülü, 2005

•TUSMES 6 ÇP En iyi Proje Başvurusu – Bilim Kadını Ödülü, 2005

YayınlarıDüzenle

100'ün üzerinde bilimsel yayını, 2 kitabı ve 4 kitap bölümü, çok sayıda bilimsel bildirisi, bilimsel raporu ve güncel basında makaleleri mevcuttur. Yayınlarına 24'ü uluslararası ders kitaplarında olmak üzere 200 kadar SCI atıfı bulunmaktadır.

KaynakçaDüzenle