Ebu Bekir Kutluğ Han

Ebu Bekir Kutluğ Han bin Sa'd, 1226'dan 1260'a kadar İran'ın Fars eyaletinde hüküm süren Salgur atabegi idi. Sa'd bin Zengi'nin oğlu ve halefiydi.

Arka plan değiştir

1148 yılından beri İran'ın güneyinde yer alan Fars bölgesi Türkmen Salgurlu hanedanı tarafından yönetiliyordu.[1] Ebu Bekir, Salgurlu atabegi Sa'd bin Zengi'nin oğluydu. Ebu Bekir tahta geçmeden önce, Şiraz'da babasına isyan ederek iktidarı ele geçirmeye çalışmıştı. Ancak yerel birlikler tarafından mağlup edildi ve hapsedildi. 5 Kasım 1226'da ise babasının ölümünden hemen önce Ebu Bekir serbest bırakıldı ve ardından yeni atabeg oldu. [2] [1]

Saltanat değiştir

Ebu Bekir 12 Kasım 1230'da Kiş Adası'nı ele geçirdi ve böylece Basra Körfezi ile Hindistan arasında gerçekleşen ticarete erişim sağladı. Ardından buraya vergi uyguladı. Ağustos 1236'da Abbasi Halifeliğinin bir parçası olan Bahreyn adalarını ele geçirdi. Bu durum bölgedeki Arap yerlileri ile uzun bir mücadeleye girmesine neden oldu. [2]

Kuzey İran ve Bağdat'ın İlhanlı hükümdarı Hülagu Han tarafından işgal edilmesinin ardından, oğlu II. Sa'd'ı Bağdat'taki Moğol sarayına göndererek ona bağlılığını sundu. Bu sırada Ebu Bekir 18 Mayıs 1260'ta öldü.[1][2] Onun yerine geçen oğlu II. Sa'd, on iki veya on sekiz gün hüküm sürdükten sonra hastalık nedeniyle Tefriş'te öldü.[1][3]

Modern tarihçi John Limbert'e göre Ebu Bekir'in ölümü, Salgurluların gerilemesinin başlangıcı oldu.[3]

Yerel anlatılara göre, Ebu Bekir'in veziri Amir Mukarrab, sekizinci İmam Ali er-Rıza'nın (818'de öldü) kardeşi Ahmed'in mezar yerini bulmuştur. Taktığı mühür yüzüğünden Ali er-Rıza'nın kimliği tespit edildi. Daha sonra, Ahmed'in kardeşi Hüseyin'in mezar yeri olduğu iddia edilen bir tepeden ışık çıktığı görüldü. Ebu Bekir tepeyi kazdırdı ve burada elinde Kur'an ve kılıç tutan, zarar görmemiş bir naaş buldular.[3]

Kaynakça değiştir

Kaynaklar değiştir