Ali er-Rıza, (Arapça: علي بن موسى الرضا Ali bin Musa el-Rıza), tam ismi Ali bin Musa ibn-i Cafer (770 - 5 Eylül 818), İslâm Peygamberi Muhammed'in yedinci göbekten torunudur. Şiîliğin İsnâaşerîyye mezhebinde ve onun kolları olan Câferîlik ile Alevîlik'te "Sekizinci İmâm" olarak yer alan "Ali er-Rıza" Mûsâ el-Kâzım'nın oğludur.

Ali ibn Musa adı ve unvanlarından biri olan "er-Rida" ile Arapça metin

Doğumu ve Hayatı

değiştir

Hicri 148 yılının Zilkade ayının 11. günü Medine'de İmâm Mûsâ el-Kâzım'ın (Şiiler'in yedinci imamı) evinde daha sonra imamlığı babasından devralacak olan bir erkek çocuk dünyaya geldi. Feriduddin Attar'ın Evliyaların Anıtları kitabına göre Maruf-i Kerhi, İmam Ali er-Rıza'nın elinde müslüman ve sufi olmuştur.

Abbasi halifesi El-Me'mûn emri ile Horasan'a götürülmüş ve tahtın varisi olmaya zorlanmıştır. Horsan' götürülürken Nişabur şehrinde Silsiletu-l Zeheb hadisini nakletmiştir. El-Me'mûn tarafından düzenlenen, başka din ve mezhep büyükleri ile karşılaştığı tartışma programı tarihte meşhurdur. İmamet süresi 20 yıldır.

Ölümü

değiştir

Fazla üzüm yemesinden dolayı veya Şii kaynaklara göre Ali bin Hişam tarafından verilen zehirli narı yemesi, bir başka rivayete göre ise hizmetçinin hazırlayıp halife Memun'un sunduğu zehirli nar suyunu içmesi sonucu 818'de öldü.[1] Ölümüne çok üzülüp ağlayan Halife Memun cenaze namazını bizzat kıldırıp babası Harun Reşid'in yanına defnetti.[1] Kabri İran'ın Tûs şehrinde Abbasi halifesi Harun Reşid'in kabrinin yanındadır. Türbesi her yıl değişik ülkelerden gelen milyonlarca insan tarafından ziyaret edilmektedir.

Ayrıca bakınız

değiştir

Dış bağlantılar

değiştir

Kaynakça

değiştir
  1. ^ a b TDV İslam Ansiklopedisi, cilt: 2, sayfa: 437
Şii İslam unvanları
Önce gelen
Mûsâ el-Kâzım
Sekizinci İsnâ‘aşer’îyye
Şîʿa İslâm İmâmı

799 - 818
Sonra gelen
Muhammed el-Cevâd