Zilkade, Hicri takvime göre yılın 11. ayı.

Mübarek Aylar, Hürmet Ayları ya da Haram Aylar'ın (Arapça: Eşhürü'l-Hurum) birincisidir. Üçü peş peşe biri ayrı olmak üzere, bu aylar dört tanedir: Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb. İbrahim ve İsmail devrinden beri bu dört ayda her türlü kötülük, saldırı, zulüm ve savaşın yasak olduğuna inanılır.

Muhammed'in bir hadisine göre "Haram Aylarda üç gün oruç tutana, Allahu Teâlâ 900 senelik oruç sevabı yazar."[1][2]

Kaynakça

değiştir
  1. ^ İhyau Ulumi'd-din
  2. ^ Riyâzü's Salihîn, II, 507