Encyclopædia Iranica

Encyclopædia Iranica, Columbia Üniversitesi'nin İran kültür ve tarihi hakkında, 1973 yılında İngilizce bastığı ansiklopedidir. Ansiklopedinin kapsamı sadece İranla sınırlı değildir. İran'dan başka, belli bir dönem Farsça'nın egemen olduğu alanlar da dahil edilmiştir: Afganistan, Tacikistan, Türkiye, Kafkaslar, Güney Asya, Orta Asya ve Mezopotamya. Fars dünyasının diğer kültürlerle ilişkisini de kapsamıştır. Şu ana kadar 12 cilt basılmıştır ve 30 ciltten fazla basılması plânlanmaktadır.

Kitabın kapağı