Doğu Cermen dilleri

Doğu Cermen dilleri, Hint-Avrupa dil ailesi'nin Cermen dilleri kategorisine mensup ölü bir dil grubudur. Doğu Cermen Dilleri ile ilgili bilinen yazılar sadece Gotça ile sınırlıdır; Vandalca, Burgundiyaca ve Kırım Gotçası'nın da, Doğu Cermen Dilleri grubundan olduğu sanılmaktadır. Kırım Gotçası'nın 18. yüzyıl'a kadar yaşadığı sanılmaktadır.

Doğu Cermen
Coğrafi dağılımZamana göre çeşitli, günümüzde hepsi tükendi

4. yüzyıl sonlarına kadar:[1]
Orta ve Doğu Avrupa (Kırım'a kadar)
4. yüzyıl sonu—10. yüzyıl başları:[2]
Güney, Batı, Güneydoğu, ve Doğu Avrupa'nın çoğu (Kırım'a kadar) ve Kuzey Afrika
10. yüzyıl başı—18. yüzyıl sonları:[3]
Doğu Avrupa'da izole bölgeler (Kırım'a kadar)
SınıflandırmaHint-Avrupa dil ailesi
Alt bölümler
Avrupa'da milattan sonraki ilk yıllarda Cermen lehçe gruplarının yaklaşık dağılımı için önerilen teorilerden biri:
  Kuzey Deniz Cermen, ya da İngvaeonca
  Weser-Ren Cermen, or İstvaeonca
  Elbe Cermen or İrminonca
  Doğu Cermen

Gruplar değiştir

Muhtemel Doğu Cermen dilleri konuşan gruplar:

Ayrıca bakınız değiştir

Notlar değiştir

  1. ^ Ortaya çıkıştan Kavimler Göçü'nün başına kadar.
  2. ^ Kavimler Göçü esnasından sonuncusu 10. yüzyıl başlarında olmak üzere ana Doğu Cermen dillerinin yok olmasına kadar.
  3. ^ Son ana yok oluştan Kırım Gotçası'nın 18. yüzyılda yok olmasına kadar.