Gepidler

Eski bir Cermen halkı.

Gepidler, Vistül Nehri'nin etrafında hüküm sürmeye başlamış bir Cermen kavmidir. MS 1-3. yüzyıllarda hüküm sürmüşlerdir. Zaman geçtikçe Karpatlar'a ve Tuna Nehri'ne doğru topraklarını genişlettiler. Hun akınlarıyla batıya doğru çekilmek zorunda kaldılar. En bilindik kralları Ardaric'tir. Başlangıçta Attila'nın komutanlarından olan Ardaric, onun ölümünden sonra Hunlara isyan ederek, Attila'nın oğlu İlek'i 454 yılında Nedao Muharebesi'nde yenilgiye uğratmıştır. Gepidlerin siyasi varlıkları 3. yüzyılın sonlarına doğru ortadan kalktı.

Hadrianus dönemi Roma İmparatorluğu.
Apahida kraliyet mezarı değneği.
539-551

Kaynakça değiştir