Gotça

Gotlar'ın konuştuğu, Hint-Avrupa Dilleri'nden Cermen dilidir. Gotça en eski Cermen yazı dildir. Ayrıca Kırım yarımadasında da Gotların bir zamanlar var olduğu tespit edilmiştir. 1800'lerde Habsburglar'ın Osmanlı elçisi tarafından 80 civarında kelime haznesine sahip sözlük hazırlanmış bir sözlükle Kırım Gotçasının varlığı bilinir hale gelmiştir. Dil, 4. yüzyılda Ulfilas tarafından yaratılan Got alfabesiyle yazılırdı.[1]

Gotça
Ana dili olanlar Orta Avrupa-Oium, Dacia, İtalya, Gallia Narbonensis, Hispania.
Konuşan sayısı -  (tarih gerekli)
Dil ailesi
Yazı sistemi Got alfabesi
Dil kodları
ISO 639-1 got
ISO 639-2 got
ISO 639-3

Durum ekleriDüzenle

Hal Tekil Çoğul Tekil Çoğul
yalın durum sunus sunjus oğul oğullar
ilgi durumu sunaus suniwê oğlun oğulların
yönelme durumu sunau sunum oğula oğullara
belirtme durumu sunu sununs oğlu oğulları
seslenme durumu sun(a)u sunjus oğul ! oğullar !

ÖrnekDüzenle

Gotça (Latin)Düzenle

Atta unsar þu in himinam,
weihnai namo þein,
qimai þiudinassus þeins,
wairþai wilja þeins,
swe in himina jah ana airþai.
hlaif unsarana þana sinteinan gib uns himma daga,
jah aflet uns þatei skulans sijaima,
swaswe jah weis afletam þaim skulam unsaraim,
jah ni briggais uns in fraistubnjai,
ak lausei uns af þamma ubilin;
[unte þeina ist þiudangardi
jah mahts jah wulþus in aiwins.
Amen.]

TercümeDüzenle

Göklerdeki Atamız,
adın kutsal kılınsın.
Egemenliğin gelsin.
Gökte olduğu gibi,
yeryüzünde de senin istediğin olsun.
Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver.
Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi,
sen de bizim suçlarımızı bağışla.
Ayartılmamıza izin verme.
Kötü olandan bizi kurtar.
[Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara
dek senindir. Amin.]

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Fausto Cercignani, The Elaboration of the Gothic Alphabet and Orthography, in "Indogermanische Forschungen", 93, 1988, pp. 168-185.