Bahira

Arap rahip ve din adamı

Rahip Bahira (veya Buheyra), Hristiyanlığın Nestûrî mezhebinden veya Gnostik Nestûrî[1] olan bir Arap rahip ve din adamıdır.

Muhammed'in Bahira ile karşılaşması, Cami'üt-Tevarih, 1315.

Bir inanışa göre, Şam yakınlarındaki Busra kentinde kalıntıları bulunan ve şimdilerde kendi adı ile anılan Rahip Bahira Manastırı'nın rahibi olarak bilinir.

Bir diğer yoruma göre ise Bahira, asıl adı Cercis (Sergius) olan ve Ürdün topraklarındaki Amman kentinin 45 km güneyine düşen, eski adı "Mey'fa'a" iken günümüzde "Ümm'ur-Rasas" denilen yerde hâlen Rahip Sergius'un Kilisesi olarak anılan ufak Hristiyan ibadethanesinde, yani "Savmaa"da yaşamaktaydı.

8. yüzyıl Arap tarih bilimcisi İbn-i İshak'ın siyer kaynaklarındaki anlatımlarına göre Muhammed, 12 yaşındayken amcası Ebu Talib ile birlikte Şam kentine ticaret için giderken, Busra bölgesine geldiklerinde Bahira, yolda kafileyi durdurmuştur. Muhammed'in sırtındaki nübüvvet (nebilik-peygamberlik) mührüne, başının üzerinde duran beyaz buluta ve diğer alametlere bakarak onun "son peygamber" olduğunu tahmin etmiş ve Şam'da Yahudiler tarafından öldürülebileceğini Ebu Talib'e söylemiştir: "Kardeşinin oğlunu ülkene geri götür ve onu Yahudilerden koru. Çünkü benim bildiğimi onlar da bilirler ve görürlerse ona kötülük yaparlar. Kardeşinin oğlunun geleceğinde büyük sırlar gizli."[2] Bu karşılaşmanın geçtiği Busra, Ürdün'ün Tafile ve Şubak kentleri arasında yer alan ve tarihî Mekke - Şam yolunda bir kervan menzili olan Basira kasabası da olabilme ihtimali vardır. Bahira'nın sözlerinin ve uyarılarının sonucunda da Ebu Talib, Şam'a gitmemiş ve mallarını Busra'da sattıp oradan Mekke'ye dönmüştür.

Hristiyan teolog Şamlı Yuhanna; Bahira'nın, hatalı görüşleriyle Kur'an'a ilham veren sapkın bir keşiş olduğunu kaydetmiştir.[3]

Kaynakça

değiştir
  1. ^ Şamlı Yuhanna, Des hérésies, bölüm CI.
  2. ^ Martin Lings. Hazreti Muhammed'in Hayatı. İnsan Yayınları. s. 49. 
  3. ^ From Writings, by St John of Damascus, The Fathers of the Church, vol. 37 (Washington, DC: Catholic University of America Press, 1958), pp. 153–60. Posted 26 March 2006 to The Orthodox Christian Information Center – St. John of Damascus’s Critique of Islam 10 Ocak 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.