Mezhep

Dünyadaki başlıca din ve mezhepler

Mezhep, (Arapça: مذهب ) bir dinin çeşitli görüş ayrılıkları nedeniyle ortaya çıkan kollarından her birine verilen isimdir.[1] Düşünce ekolü olarak da bilinir. Dini terimlerde doktrin ise akide altına girer.

Mezhepler aynı zamanda dini kişilik ve toplumların din algısıdır. Algı algılayan kişinin kendisine bağlı sebeplerle objenin kendisinden farklılıklar arz edebilir.

Dinlerde mezheplerDüzenle

İslamDüzenle

İslam dininde mezhepler Fıkhi mezhepler ve İtikadi mezhepler olarak iki ana gruba ayrılır.[2]

BudizmDüzenle

HinduizmDüzenle

HristiyanlıkDüzenle

YahudilikDüzenle

KaynakçaDüzenle