Asgard boyutu

Cermen mitolojisindeki Ásgard'ın Marvel Comics'deki versiyonu. Kendi adıyla da anılan Cermen mitolojisi evreninde, kozmik ağaç Yggdrasill'in zirvesinde yer almaktadır. Aesir tanrılarının şefi Odin tarafından yönetilmekteydi.Daha sonra liderliği oğlu Thor'a bırakmıştır.İlk başta savaş içinde oldukları tanrı kuzenleri Vanirler'le daha sonra barış yapıp kaynaşmış ve iki halk birden Asgardlılar olarak anılmaya başlanmıştır. Asgardlılar Heimdall'ın bekçiliğini yaptığı Bifröst köprüsü sayesinde Dokuz Diyar'da istedikleri her yere seyahat edebilmektedirler. İlk kez 1962 yılında Journey into Mystery'nin 85. sayısında görünmüştür. Thor'un anavatanıdır. Sihirli güçlere sahip olan Asgardlılar, antik çağlarda Cermenler ve Vikingler tarafından tanrılar olarak kabul edilmişlerdir. Odin'in, Ragnarok'ta savaşması için seçtiği öimüş savaşçıları ağırladığı Valhalla da burada bulunmaktadır.

Asgard'ın Journey into Mystery'nin 85.sayısındaki ilk görünümü.

GeçmişiDüzenle

Asgard efsanelerine göre başlangıçta Ginungagap adlı bir girdap bulunmaktadır. Ginungagap'ın kıyısında buzlar diyarı Nifleheim ile alevler diyarı Muspelheim yer almaktadır. Nifleheim'ın eriyen buzullarından İlk dev Ymir ve kozmik inek Auhumbla ortaya çıkmıştır. Audhumbla buzları yalayarak ilk tanrı Buri'yi ortaya çıkarmıştır. Ymir ve Buri Audhumbla'nın sütünü içerek beslenmişlerdir. Ymir'in vücudundan ilk devler çıkmıştır. Buri dişi bir devle evlenmiş ve üç çocuğu olmuştur; Borr, Njord ve Mimir. Bolthorn adlı bir devin kızı olan Bestla'yla evlenen Borr, Mimir'le beraber Aesir kabilesini kabilesini kurarken, Njord ise ayrılıp Vanir kabilesini kurar. Borr'un üç çocuğu olmuştur: Vili, Ve ve Odin. (Daha sonraları Cull adlı unutulmuş dördüncü bir kardeş daha olduğu ortaya çıkar.) Üç kardeş Ymir'e karşı savaş açıp onu öldürürler. Parçalarını dokuz diyarı şekillendirmek için kullanırlar. (Ama Ymir daha sonra vücudunu tekrar oluşturup yeniden dirilmiştir) Ymir'İn etini kemiren kurtçukları Cücelere dönüştürürler. Dİğer diyarları şekillendirdikten sonra kendi diyarları Asgard'ı da güçlendirip büyütürler. Diyarlar arasında yolculuk edebilmek için gökkuşağı köprüsü Biföst'ü inşa etmişlerdir.[1]

 
Asgard'ın bir önceki döngüdeki hali (The Mighty Thor#293/Mart 1980)

Gölgede Oturanlar adlı kozmik varlıkların Kader tanrıçalarını kullanarak yarattığı kozmik döngü sonucu Odin ve diğer Asgardlıların geçmişi sürekli tekrar eden bir döngüye dönüşmüştür.Balder kör Hoder'in ökse otundan okuyla ölür,Ragnarok başlar, Odin Fenrir'in elinden, Thor'sa Jormungand'ın elinden ölümü bulur ve Balder ve sağ kalan tanrılar geri döner. Ama yeni doğan dünya Gimla'da yeni hayat düzeni başlayamadan,başa dönüp tekrar yaşanmaktadır. Bu döngüye Ragnarok döngüsü denmektedir. Bu döngü tam otuz kez tekrarlanmıştır. 29. döngüde Asgard'ın eskiden bulunduğu alanı dolaşan sağ kalmış tanrılar olan Vili, Ve, Balder, Hoder, Hoenir, Magni, Modi ve Vali Gungnir'i bulmuş ve ona dokundukları anda Odin'in dirilmesini sağlamışlardır. Odin'in kardeşleri, oğulları ve torunları oldukları için onların gücü Odin'i gençleştirerek hayata döndürmüş ve Asgard yeniden oluşup tüm eski dost ve düşmanları hayata dönmüştür. (Geçmişe de dönüldüğü için henüz doğmamış olan Magni, Modi ve Vali varoluştan silinmiştir. Yalnız Magni ve Modi aynı yerde buldukları Mjöllnir'i dünyaya atmışlar ve çekiç burada Nibelung yüzüğüne dönüşmüştür.)

Bu yeni döngüde çoğu şey eski döngülerdeki gibi gelişmiştir. Ama bazı olaylar farklı gelişmiştir. bir görev sırasında kendisinin kaçabilmesi için geride kalan ağabeyleri Vili ve Ve, tanrısal güçlerini ona aktarmış ve bu sayede Odin'in güçleri artmıştır. MS 1000 yılında Zeus, Vişnu ve diğer Baş tanrılarla beraber dünyayı Celestiallerin ziyaretine karşı savunmuştur.(Thor bir önceki döngüde kızıl saçlıyken, bu döngüde sarışın olmuştur.) Odin Ragnarok döngüsünü kırmak için çeşitli planlar yapmıştır. Thor'u Nibelung yüzüğünü (eski döngünün Mjöllnir'i) bulması için Sigmund ve Siegfried adlarıyla antik çağda Midgard'a göndermiş (Aslında Sigurd adlı ,Borr zamanında görev yapmış,başka bir Asgard savaşçısı daha vardır.Ama o daha sonra Midgard'a yerleşmiştir.),20. yüzyılda da tevazuyu öğrenmesi için Donald Blake adıyla, sakat bir tıp öğrencisi olarak dünyaya göndermiştir. Balder'se Ragnarok başlamadan Hel'in ülkesinden dönebilmiştir. Bu olaylar döngünün değişmesine etki etmiştir. Odin, 20. yüzyılda Thor'un tanıştığı süper kahraman dostlarıyla müttefik olmuştur.

Son Ragnarok sırasında Odin 'in telepatik rehberliğindeki Thor Ragnarok döngüsünü kırmak için Nornlar'ın dokudukları kader ipliğini ve Yggdrrasil'in köklerini yok eder. Yggdrasil kalıntılarından yeniden doğar, Ama Dokuz diyar evreni ve Nornlar bu kısır döngüden kurtulmuş ve artık serbest kalmıştır. Tüm Asgardlılar dünyaya iner. Asgard'ın merkezini sihirle dünyada Broxton Oklahoma'da yeniden yaratır. Ama Kuşatma adlı albümde Norman Osborn ve Sentry'nin işgal güçleri tarafından yıkılır.Daha sonra Tony Stark'ın teknolojisi ve Odin'in büyüsüyle Asgard'ı Asgardia adlı büyü ve teknolojinin karışımı olan uçan bir ada olarak yeniden yaratır ve uzaya, ayın yakınlarına yerleştirir. Asgardia bir süre boyunca dünya ile aynı evrende yer alsa da Asgard boyutuna ve eski Asgard'a hala solucan delikleri ve Bifröst'le bağlantılıydı.Daha sonra Odin'in eski düşmanı Mangog'un Asgardia'ya saldırması üzerine bu uçan ada'da yok olur.Asgardlılar eski dünyalarına ve boyutlarına geri dönüp burayı yeniden inşa ederler.Malekith'in başlattığı Diyarlar Savaşı'ndan sonra Odin Asgard krallığını oğlu Thor'a bırakır.Thor'un liderliğinde Asgard yeniden inşa edilir.

 
Kozmik ağaç Yggdrasill Asgard evreninin merkezinde yer alır[2].

Asgard evreniDüzenle

 
Malekith karanlık enerji'yle Asgard evrenini geçip Alfheim'e gidiyor[3].

Asgard evreni ya da Cermen mitolojisi evreni Marvel Comics'de Asgard ile Cermen mitolojisindeki dokuz diyar ve kozmik ağaç Yggdrasill'in yer aldığı evren[2]. Bu evrenin merkezinde Yggdrasill yer alır. Ağacın en tepesinde Bir kartal, köklerindeyse Nidhoggr adlı bir ejder yaşar[4]. Ağacın dalları arasında Ratatoskr adlı bir sincap kartaldan, Nidhoggr'a söz taşır.[5] Köklerde ayrıca Urd kuyusu ve Nornların kader ipliklerini eğirdiği yer bulunur.[2][6] Urd kuyusunun kaynağı olan Hvergelmir kaynağı ve Odin'in suyundan içmek için gözlerini feda ettiği Mimir'in kuyusu da buradadır. Bu köklerdeki ülke Nornheim olarak anılmakta ve Norn kraliçesi Karnilla olarak anılan bir büyü tanrıçası tarafından yönetilmektedir. Odin ayrıca rünlerin ve evrenlerin sırlarına erişmek için kendini dokuz gün ve dokuz gece boyunca Yggdrasill'de asılı kalmıştır. Asgardlılar ve bağlantılı ırklar özel bir yetenek sayesinde dokuz diyardaki dilleri dünya gezegenindeki dilleri ve çeşitli uzaylı dillerini anlayabilmekte ve konuşabilmektedirler. Asgardlılar Heimdall'ın bekçiliğini yaptığı Bifröst köprüsü sayesinde dokuz diyarda istedikleri her yere seyahat edebilmektedirler. Dokuz diyardaki halklar çoğu zaman birbirleriyle çatışma yaşasa da Thor'un kurulmasına öncülük ettiği Diyarlar Birliği sayesinde Dokuz Diyardan gelen temsilciler ve senatörler biribirlerinin Diyarlarını korumak ve savunmak için bir araya gelmişlerdir. Loki,Hela, Kara Elf Malekith ve Kaya Trolü Ulik gibi Thor'un düşmanları Dokuz Diyarı fethetme amacı gütmüşlerdir. Muspellheim'ın Ateş Devlerinin lideri Surtur Ragnarok'u başlatıp, diğer diyarları yakmak için sürekli fırsat kollamaktadır. Zaman zaman Galactus ve Thanos gibi galaktik kötüler de bu evrendeki diyarları tehdit etmişlerdir. Asgardlılar, Olympos gibi diğer Pantheonların evrenlerini de sık sık ziyaret etmişlerdir. Bu evrende yer alan dokuz diyar sırasıyla şunlardır[7]:

Ek bilgiDüzenle

Aslında İlk Günah albümünde bu evrende yer alan onuncu bir diyar daha bulunduğu açıklanır. Asgard meleklerinin evi olan Heven (Cennet). Ama binlerce yıl önce ve İlk Ragnarök döngüleri sırasında Odin bu diyarı Yggdrasill'in uzak bir bölümüne göndermiş ve hemen herkesin hafızasından silmiştir. Bu diyarda yaşayan ilk çocuğu ve kızı olan Angela'nın da öldüğünü sanmıştır. Ama aynı albümde ölmediği ortaya çıkmıştır.[9] Odin, Thor ve Loki Heven'i tekrar diğer diyarlara bağlamıştır.

 
Asgard boyutu'nun çoğu dünyasını bir arada gösteren harita[10].

Bu evrende yer alan daha küçük diyarlarsa Valhalla, Folkvangr, Harokin, Nornheim, Nastrond ve Hellheim'dır. Bu boyuta ilişkin dünya üzerindeki en erken kayıtlar 16.000 yıl önce, Hyborea ve Atlantis döneminden gelmektedir[11].

KaynakçaDüzenle