Nornlar (Eski Norsça: norn, çoğul: nornir), Norse mitolojisindeki üç dísirdir: Urd (geçmiş), Verdandi (şimdiki) ve Skuld (gelecek). Skuld aynı zamanda bir Valkyrienin ismidir. Grek mitolojisindeki Mireleri andırmaktadır.

Nornların bu romantik gosterimi fölklöre ters düşerek Nornlardan birini kanatlı gösteryor

Nornlar'a şu nitelikler verilir:

  • Bilgeliğin temsilcileridirler.
  • Büyüsün diye her gün “kaynak ağacı”nı sularlar.
  • İnsanların gereksinimlerini sağlar ve onların mukadderatlarını düzenlerler.
  • İçlerinden birinin adı aynı zamanda “mukadderat”tır.
  • Göksel ip eğiricileridirler.
  • Varlıkların “atkı”larını (dokumacılıktaki bir terim) ezellerinden ebedlerine kadar dokumaktadırlar.
  • İlahi adaleti sağlarlar.
  • Kudretleri öyle yücedir ki, ilahlar bile onların yargılarından kaçınamaz.

Ayrıca bakınızDüzenle