Sigurd

Alman ve Viking mitolojisinde kurgusal kahraman

Volsung Sigurd/Siegfried, İzlanda'da yazıya geçirilen antik Cermen sagası Volsung Sigurd Sagası ve onun Alman versiyonu olan, Ren Nehri kıyısında, eski Worms şehri civarında geçen Nibelungen Destanı'nda bahsedilen kahraman.(Alman versiyonunda adı Siegfried olarak geçer.)

Eski bir filmde Siegfried'in canlandıran aktör.

Bir prens olan ve erken yaşta bir demircinin yanında kendine yaptığı kılıcı ile yola koyulan ve bir ejderha ile yaptığı savaşta ejderhanın vücudundan akan yağ ile vücudunu silah işlemez hale gelir. Fakat ejderhanın kanında yıkanırken, ağaçtan sırtına düşen ıhlamur yaprağını fark edemez ve sırtında, iki kürek kemiği arasında kalan bölgede kanın değmediği zayıf bir bölge oluşur.

Nibelungen Destanı'nda, Kriemhild adında bir kraliçeyle evlenir. Fakat Kriemhild'in kardeşleri, Burgonyalı krallar, zamanla Siegfried'i bir tehdit olarak görür ve onu öldürmek için fırsat kollamaya başlarlar. Kriemhild'in kral kardeşleri, Tronjeli Hagen'in planları üzerine olaylar gelişir. Hagen, Siegfried'i korumak bahanesiyle, Kriemhild'den, Siegfried'in zayıf noktasını öğrenir. Beraber çıktıkları bir av partisinde, Hagen, Siegfried'i sırtından bıçaklayarak öldürür.

Destanda, Siegfried Balmung adında bir kılıç ve Grani adında bir at kullanır.

Destan içinde Türk inançları ile beraber Hristiyan inançları ve törenleri de bulunmakta ve kral-senyör-vasal ilişkisi de destanın Orta Çağ'a ait izler taşıdığını göstermektedir.

Bu destan, 19. asırda Alman milliyetçiliğinin yükselmesinde, Alman prensliklerinin bir ulus olarak birleşmesinde tarihsel bir öneme sahiptir. Siegfried adı, cesaret, yiğitlik ve şövalyeliği temsil eden bir ad olarak Almanya'da çok değişik alanlarda kullanılmıştır. I. Dünya Savaşı'nda Maginot Hattı'nın karşısına Almanlar Siegfried'i dikmişlerdir.