Cermen mitolojisi

Kıta Cermen mitolojisi, Orta Avrupa'nın 6. ve 8. yüzyıllara (Cermen Hristiyanlaşması dönemine) kadar Alman halkları tarafından işgal edilen bölgelerinde uygulanan Cermen paganizminin bir unsurunu oluşturdu. Efsanelerde ve Orta Çağ'daki Orta Yüksek Almanca destanlarında yaşayan bazı mitlerin izleri devam etti. Hikâyelerin yankıları, büyük ölçüde kaldırılmış kutsal unsurlarla, Avrupa folklorunda ve Avrupa masallarında görülebilir.

Kabileler değiştir

Aşağıdaki kabilelerin mitolojileri bu kategoriye dahildir:

 • Lombards (kaynak: Paulus Diaconus)
 • Alamanni (bkz: Nordendorf fibula, Pforzen tokası)
 • Franks ve Thuringii (bkz: Frenk mitolojisi, Donar'ın Meşesi)
 • Saksonlar (bkz: Irminsul)
 • Frisii (kaynak: Saint Willibrord'un Hayatı)

Paganizm değiştir

Kuzey Cermen ve daha az ölçüde Anglo-Sakson mitolojisiyle karşılaştırıldığında, Kıta Alman paganizminin örnekleri son derece parçalıdır. Bir avuç kısa Elder Futhark yazıtının yanı sıra, yalnız, gerçekten pagan Kıta Cermen belgeleri, kısa Eski Yüksek Alman Merseburg Büyüleri'dir. Bununla birlikte, pagan mitolojik unsurları daha sonraki edebiyatta, özellikle Orta Yüksek Alman epik şiirinde ve aynı zamanda Alman, İsviçre ve Hollanda folklorunda da korunmuştur.

Metinler değiştir

Eski Yüksek Almanca değiştir

Orta Yüksek Almanca değiştir

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir

 • Jacob Grimm : Deutsche Mythologie . 1835.
 • Wolfgang Golther: Handbuch der Germanischen Mythologie . Stuttgart 1908.
 • Jan de Vries : Altgermanische Religionsgeschichte . Berlin 1956.
 • Åke V. Ström: Germanische Din . Stuttgart 1975.
 • M. Axboe; U. Clavadetscher; K. Düwel; K. Hauck; L. v. Padberg: Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit Die. Ikonographischer Katalog . München 1985-1989.
 • Rudolf Simek: Lexikon der germanischen Mythologie . Stuttgart 2. Aufl. 1995.3-520-36802-1
 • Rudolf Simek: Religion und Mythologie der Germanen . Darmstadt 2003.3-534-16910-7ISBN 3-534-16910-7