Cermen paganizmi, Cermen toplulukların Demir Çağı'ndan Orta Çağ'daki Hristiyanlaşmalarına kadar geçen süredeki teoloji ve dinî uygulamalarıdır. "Ayrılmaz bir bütün olan bir dinden ziyade birbirine kenetli ve birbiriyle yakın ilişki içinde olan dinî görüş ve uygulamalar" olan Cermen paganizmi "genel bir çerçevede tutarlı bireysel inanışlar, aile gelenekleri ve bölgesel kültler"i içerir.[1]

Cermen paganizmi Cermen dünyasının farklı alanlarında birçok değişik fakat tamamıyla birbirinden ayrı olmayan forma bürünmüştür. Bunlar içinde en iyi belgelenmiş olanı 10. ve 11. yüzyılların İskandinav diniyse de Anglosakson 21 Mayıs 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. ve Kıta Cermen paganizmlerini de anlatan kaynaklara rastlamak mümkündür. Diğer Cermen kavimlerinin inanışlarına dair belgeler ve bu inanışların Romalılarca yorumlandığı başkaca belgeler de dağınık da olsa bulunabilmektedir. Bu bilgiler ayrıca Hristiyanlık öncesi döneme ait arkeolojik buluntular ve kalıntılarla zenginleştirilebilir.

Çoktanrılı Cermen paganizmi diğer Ön Hint Avrupa dinleri ile benzerlik gösterir. Birçok Cermen tanrısı diğer Cermen dinlerinde benzer adlarla yer almıştır. Bunların en bilinen örneklerini sıralamak gerekirse Wodan ya da Wotan olarak bilinen Cermen ana tanrısının Anglosaksonlarca Wōden, Norslarca Odin olarak; Thor adıyla bilinen Cermen gök gürültüsü tanrısının Franklarca Donar,[2] Anglosaksonlarca Þunor ve Norslarca Þórr olarak adlandırılmasıdır.

Kaynakça

değiştir
  1. ^ Ewing, Thor. Gods and Worshippers in the Viking and Germanic World (İngilizce). Tempus. s. 9. 
  2. ^ "Frank Mitolojisinde Donar (Thor)". 28 Eylül 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi.