Hildebrandslied

Hildebrandslied, Alman edebiyatının yazılı ilk eserlerinden birisidir. Güney Almanya Almancası ile yazılmış bir kahramanlık destanıdır. Bir baba ile oğlunun hikâyesi anlatılmaktadır. Yazıldığı dönemde şeref sözleri verilirdi ve bu sözler aileden, arkadaşlardan, anne-babalardan bile daha önemliydi. Hildebrands da bu sözü vermiş bir savaşçıydı. Savaşa gittiğinde eşi henüz hamileydi ve 20 yıl sonra döndüğünde onu bir ordu karşıladı. Komutanı hiç tanımadığı oğluydu ve kendini Hildebrands olarak tanıtınca oğlu bilmediği için onunla alay etti. Şerefine dil uzattığı için oğluyla savaşmak zorunda kaldı.

Hildebrandslied'in birinci sayfası.
Hildebrandslied'in ikinci sayfası.