Aldoz, molekül başına aldehit grubu bulunduran ve Cn(H2O)n formülüyle gösterilen bir tür monosakkarittir.

Aldoz molekülü

Tüm aldozlar arasında iki karbon barındırmasıyla glikolaldehit, en basit aldozdur.

Aldozlar Lobry-de Bruyn-van Ekenstein dönüşümü ile ketoza izomerize edilir. Keton, ortasında karbonil grubu bulundurmasıyla aldozdan ayrılır. Hâlbuki aldozların karbonil grupları, karbon zincirinin sonundadır. Bu farklılık kimyasal olarak yapılan Seliwanoff testi ile test edilir.

Aldozlar listesi değiştir

Ayrıca bakınız değiştir