Galaktoz

altı karbonlu bir monosakkarit

Galaktoz, glukoza göre daha az tatlı olan ve sudaki çözünürlüğü fazla olmayan bir şeker türüdür.

Galaktoz:Haworth projeksiyonu

KaynaklarıDeğiştir

Süt ve süt ürünlerinde, şeker pancarında, bazı bitkilerden elde edilen sakız ve reçinelerde zengin olarak bulunur. İnsan vücudu tarafından da sentezlenebilen galaktoz, glikolipid ve glikoproteinlerin yapısında kullanılır. Memeli hayvanların süt yapısında bulunur.

Karaciğer galaktoz metabolizmasıDeğiştir

Galaktoz karaciğerde aşağıda gösterilen enzimatik reaksiyonlar yardımıyla glikoz-6-fosfat'a çevrilmektedir.