1950'ler ("bin dokuzyüz ellili yıllar" da denir) veya 50'ler ("ellili yıllar" da denir), 1 Ocak 1950'da başlayan ve 31 Aralık 1959'da sona eren, Gregoryen takviminin içinde bulunan bir onyıl.

Üst (soldan-sağa): ABD Deniz Piyadeleri, tahminen Eylül 1950 sonları, Kore Savaşı sırasında sokak çatışmalarına katıldı; Jonas Salk ilk çocuk felci aşısını geliştirdi.
Orta (soldan-sağa): ABD'nin 26 Mart 1954 tarihinde Castle Romeo kod adıyla nükleer silah denemesi gerçekleştirmesinden sonra ortaya çıkan mantar biçimindeki bir yoğunlaşma bulutu; Fidel Castro, Küba Devrimi sonucunda 1959'da Fulgencio Batista'yı devirdi ve Batı yarımküredeki ilk ve tek komünist hükûmet kuruldu; Elvis Presley, 1950'lerin ortalarında çıkan rock and roll akımının öncüsü oldu.
Alt (soldan-sağa): 1956'da başlayan Süveyş Krizi'nin ardından İsrail, İngiltere ve Fransa tarafından işgal edilen Mısır'ın Port Said'deki petrol tanklarından dumanlar yükseliyor; 1956 Macaristan ayaklanması; Sovyetler Birliği, Dünya'nın yörüngesinde dönen ilk yapay uydu Sputnik 1'i Ekim 1957'de fırlattı.

II. Dünya Savaşı'nın etkilerinden kurtulmuş, Sovyetler Birliği ile ABD arasında 1940'larda başlayan Soğuk Savaş iyice gelişmiş ve sıcak rekabete dönüşmüştür. 1950'lerin sonlarına kadar özellike Kuzey Yarım Küre'de Komünizm ve Kapitalizm arasında egemen olma mücadelesi sürmüş bu mücadele sonucu Kore Savaşı patlak vermiştir. 1950'ler boyunca Sovyet Rusya ile ABD arasında üstünlük mücadeleleri şiddetlenerek devam etmiş ve Uzay Yarışı'na sebebiyet vermiştir. Bu on yıl boyunca Sovyetler'in nükleer silah deneme testlerindeki artışlar ABD ve Batı dünyasında "Kızıl Korku"ya yol açtı ve 1950'ler boyunca ABD'de antikomünizm yaygın görüş oldu.1950'lerde Asya ve Afrika'da sömürgecilik sona ermeye başladı ve bu kıtalardaki koloni devletler bağımsızlıklarını kazanmaya başladılar.

1950'lerde savaşlar ve çatışmalar

değiştir

İç çatışmalar

değiştir

Dekolonizasyon ve bağımsızlığını kazanan ülkeler

değiştir